life

خرداد ماه امسال تولید ۱۳ مدل خودروی سنگین در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

جی پلاس، در این مدت تولید کامیون کمپرسی بنز ۱۹۲۴ LK شرکت ایران خودرو دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۱۶ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۴ به صفر رسید.

همچنین تولید کامیون باری بنز L۱۹۲۴ شرکت ایران خودرو دیزل نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۹۷ درصد دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت. تولید کامیون کشنده فراز شرکت ایران خودرو دیزل نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۲۹ دستگاه در خرداد ‌ماه ۱۳۹۴ به صفر رسید.

خرداد ‌ماه امسال تولید کشندهT۳۷۵ مدل (۶*۴)(۴۹T) شرکت سایپا دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۲۴ دستگاه در خرداد ‌ماه سال گذشته به صفر رسید. همچنین تولید کامیون باری R۲۷۰ شرکت سایپا دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۲۳ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.

تولید کامیونت فوتون (۶T) شرکت سایپا دیزل نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۱۲۹ دستگاه در خرداد ‌ماه سال ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت. در این مدت تولید دو کامیون کاویان K۱۱۹ و K۲۱۹ شرکت کاریزان خودرو ساوه با کاهش ۱۰۰ درصدی به ترتیب از ۱۰۰ و ۵۰ دستگاه در خرداد ‌ماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

تولید دو کامیونت کاویان K۱۱۰ و K۳۷۵ شرکت کاریزان خودرو ساوه هم به ترتیب از پنج و یک دستگاه در خرداد ‌ماه سال گذشته به صفر رسید. در این مدت تولید کامیون کشنده ماز شرکت آذهایتکس نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۱۱ دستگاه در خرداد ‌ماه ۱۳۹۴ به صفر رسید.

تولید دو کشنده اسکانیا G۴۰۰ و G۶۰۰ شرکت ماموت دیزل هم با کاهش ۱۰۰ درصدی به ترتیب از ۳۸ و ۱۸ دستگاه در خرداد ‌ماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

منبع: ایسنا

کدخبر: 324165
ارسال نظر

موضوعات داغ