life

قرض الحسنه به عنوان یکی از پرکاربرد ترین عقود اسلامی همواره مطرح بوده ودر جهت کاهش فقر و کمک به رفع نیازهای ضروری افراد جامعه همواره راهگشا بوده است. یکی از ویژگی های عمده قرض الحسنه قابلیت همگانی بودن و اجرایی بودن آن در تمامی جمع های کوچک حتی خانواده هاست. به گزارش جی پلاس، برای تشکیل یک صندوق قرض الحسنه خانوادگی ابتدا باید یک اساسنامه برای آن ترتیب داد: از بین اعضای طایفه(اقوام) باید ۵ یا ۷نفر نسبت به صلاحدید بقیه اعضا انتخاب شوند تا این افراد در مورد تبصره ها و بند های اساسنامه به توافق برسند این بدان معنی نیست که بقیه افرادی که جزء ۵یا۷نفر نیستند نمی توانند نظر بدهند بلکه برعکس میتوانند نظربدهند ولی در رای گیری برای تصویب آنها نقشی ندارند. بندهای اساسنامه: ۱-درابتدا باید مبلغ واریزی هر فرد به صورت ماهیانه مشخص شود. ۲-پرداخت وام به اعضا تامدت صلاحدید خودشان مثلا ۶یا۱۲ماه متوقف باشد. ۳-پس از مدت توقف وام ۶ یا ۱۲ ماه هریک از اعضا می تواند درخواست وام نماید. ۴-سقف وام پرداختی نسبت به توافق اعضای اصلی۵تا۷نفر است. ۵-مثلا اگر سال اول پرداخت حق عضویت ماهیانه ۱۰هزارتومان است بهتر سقف وام پرداختی از ۱۰۰هزار توام بیشتر نباشد. ۶-مبلغی بعنوان رسوب صندوق درنظرگرفته شود تا هم موجودی صندوق از ان مبلغ کمتر نباشد و هم در مواقع ضرورت یک خانواده بتوان سریع در اختیارآن قرارداد. ۷-مبلغ ماهیانه به صورت دوره ای که بهتر است سال باشد افزایش یابد البته نسبت به توان پرداخت اعضا می توان کاهش نیز داد. ۸-بصورت سالیانه مجمعی برگزار شود تا همه اعضا در جریان فعالیتهای یکدیگر قرار گیرند. ۹- ۲یا ۳ نفر بعنوان بازرس قراداده شوند تا در صورت عدم پرداخت دیگران گزارشی تهیه کنند و به مجمع ارائه دهند. ۱۰-هرسال با افزاش پرداختی ماهیانه مبلغ وام افزایش می یابد. در صورت صلاحدید اعضای اصلی ورود اعضای جدید به دوصورت امکان پذیر است. *اعضای جدید می توانند باپرداخت کلیه حق عضویت ها به صورت یکجا به عضویت درآیند ولی باز هم حق رای دادن ندارندو میتوانند نصف مبلغ حق عضویت را همان ابتدای کار وام درخواست نمایند. *اعضای جدید میتوانند روند سال ابتدایی مجمع را پیش گیرند یعنی با همان حق عضویت سال اول اغاز نمایند و تاسقف همان مبلغ ۱۰۰هزارتومان وام دریافت کنند. به این ترتیب می توان از محل مبلغ جمع آوری شده مبالغ مناسبی را به سایر اعضای صندوق اختصاص داد و به ترتیب همگی از مزایای این وام بدون بهره استفاده کنند. منبع: سایت بانکی

کدخبر: 303761
ارسال نظر

موضوعات داغ