مسلمانان دراین روزها ازسحرتا غروب آفتاب روزه می گیرند تا به فیض الهی دست یابند.
خانم"روتا جونیاری" یکی از 60 نفراعضای مرکزاسلامی "سورسوتا باردنتون" واقع درایالت فلوریدای امریکا است.او هرروزتلاش می کند تا خودرا به صف نمازومراسم دعا خوانی بعدازآن برساند.اوباید هرروزبه مدت حدود 15 ساعت بدون غذا وآب به سرببرد.این ازنظرشرعی برای اوالزامی است.واین امربه نظربسیارسخت می اید،اما او خودرا عادت داده وجسمش را با ان تنظیم کرده است.
درحدود دوازده سال پیش،اوبعد ازدوسال تحقیق درادیان مختلف جهان، ازدین مسیحیت،دین دوران جوانیش،به دین اسلام روی آورد.
جونیاری که هم اکنون 42 سال دارد،می گوید،"من همواره مایل به پرستش خدای یگانه بودم.درعین حال نیازبسیاری به درک بیشتراو داشتم.بعدازجستجوی فراوان،بلاخره اسلام را پیدا کردم.وهرچه می گذرد با خودم فکرمی کنم که تصمیم صحیحی اتخاذ کرده ام."
درطی سی روزماه رمضان که ازروز11 آگوست آغازشده است،او هرروزساعت چهارونیم صبح ازخواب بیدارمی شود تا برای خودش وشوهرش "نورالدین"تخم مرغ بپزد.پس ازخوردن این سحری،آنها برای گرفتن روزه ای ازطلوع تا غروب آفتاب آماده می شوند.
آنها درهنگام افطارپس ازخواندن نمازودعاهای پس ازآن،روزه خودرا با آب گرم وخرما می شکنند.
"حسام ابوبکر" مسلمان دیگراین مرکزاسلامی که اصلیت او مصری است وبه مدت 31 سال است که دراینجا زندگی می کند،می گوید: " بعضی ازمسلمانان هم روزه شان را با یک پیاله کوچک سوپ می شکنند."
اودرادامه می افزاید:"شما باید آرام آرام شکم خودرا به حالت طبیعی بازگردانید."
تناول غذا درهنگام غروب به طورضمنی موجب تصفیه روح می شود. واین امرازبرکات ماه رمضان است.ابوبکرمی گوید:"او وخانواده اش هر روز درانتظارمراسم جشن پس ازنمازمغرب هستند که درآن مسلمانان این مرکزاسلامی که ازملیت های مختلف درآن شرکت دارند.
این درحالی است که هرروزخانواده های بسیاری ازملیت های مختلف داوطلب پخت غذا درآشپزخانه می شوند.غذاهایی که آنها می پزند شامل انواع خوراک ها می باشد،ازغذاهای خاورمیانه ای گرفته تا چینی وآمریکای جنوبی و کارائیبی.درمیان این غذاها ازگوشت بره گرفته تا مرغ وماهی وبرنج ودسرهای خوشمزه دیده می شود.
"ادریس خان"رییس این مرکزاسلامی هم این تنوع غذایی رامی بیند،اما او به نکته دیگری اشاره می کند وآن این است که دردل این تنوع یک مشارکت واتحاد وجود دارد.او ازاهالی ترینیداد است،اما اصلیتش هندی است.ادریس خان می گوید :"قران کریم می فرماید،خداوند نژادهای گوناگون را خلق کرد تا آنها با یکدیگرآشنا شوند.ماهم دراین مرکزاسلامیمان تلاش می کنیم تا به مزه وطعم اتحاد این فرهنگ های مختلف غنای بیشتری بخشیم."


نوشته:استیو هایسلر
منبع:روزنامه هرالدتریبیون

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.