jamee

رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: بارندگی های پائیزه تاثیر مطلوبی بر روی جزایر دریاچه ارومیه و پوشش گیاهی آن داشته است.

به گزارش جی پلاس، بهزاد شیرپنجه افزود: بازدیدهای اخیر از پارک ملی دریاچه ارومیه بیانگر رویش پوشش گیاهی سبز و تازه در این منطقه است که موجب شده تا حیات وحش نیز تغذیه خوبی از این پوشش گیاهی داشته باشد. وی ادامه داد: با وجود پوشش سبز در منطقه، امسال سه تن علوفه برای زمستان حیوانات خریداری و به جزایر ارسال شده که در صورت نیاز مصرف می شود. رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه اظهار کرد: در همه جزایر چهارگانه که حیات وحش در آنها زیست می کند، سطوح آبگیر و آب انبار وجود دارد و یک سطح آبگیر نیز در جزیره کبودان در حال احداث است. شیرپنجه گفت: سطح آبگیری که هم اکنون در جزیره کبودان توسط انجمن سطوح آبگیر ایران در حال احداث است، یک سطح آبگیر سنتی بوده که آب در زیر زمین جاری خواهد بود و حالتی شبیه یک چشمه تصنعی دارد. وی افزود: هم اکنون در جزیره کبودان دو چشمه کهریز و دام داما جریان دارد که دبی چشمه دام داما ۳۴۰ لیتر در شبانه روز و کهریز ۳۸۰ لیتر در شبانه روز است. رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه بیان کرد: آب انبار جزیره کبودان دارای ۸۲ هزار لیتر ظرفیت و به طور کامل پر بوده و آب انبار جزیره اشک نیز دارای ۲۴۰ هزار لیتر ظرفیت بوده و از این میزان ۱۸۰ هزار لیتر آن پر است. شیرپنجه با بیان اینکه هم اکنون ۱۶ آب انبار و شش سطح آبگیر در جزایر چهارگانه پارک ملی اعم از اسپیر، آرزو، کبودان و اشک وجود دارد، گفت: در سطح آبگیر جزایر ۸۰ هزار لیتر آب وجود دارد که از تابستان باقی مانده است. پارک ملی دریاچه ارومیه با وسعت ۵۷۰۰ کیلومتر دارای ۱۰۲ جزیره می باشد که محل زیست قوچ و میش ارمنی و گوزن زرد ایرانی است. آب و غذای حیات وحش در این مکان از آب باران و نزولات آسمانی و آب چشمه ها و پوشش گیاهی منطقه تامین می شود. جزایر چهارگانه این منطقه که هم اکنون محل زیست حیات وحش پارک ملی است، شامل جزیره کبودان با سه هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت، جزیره اشک با دو هزار و ۵۰۰ هکتار وسعت، جزیره اسپیر با یکهزار و ۲۰۰ هکتار وسعت و آرزو با ۸۰۰ هکتار وسعت است. منبع: ایرنا

کدخبر: 352620
ارسال نظر

موضوعات داغ