jamee

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: امروزه در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که نیل به توسعه پایدار بدون حفاظت از محیط زیست امکان پذیر نیست

به گزارش جی پلاس، معصومه ابتکار درمراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست افزود: تجربه نشان داده است بسیاری از خسارات‌های زیست محیطی جبران ناپذیر است واین امر در برخی موارد مانع از پیشرفت نیز می‌شود. باید تلاش کنیم تا راه‌های مختلف برای همراهی توسعه ومحیط زیست را پیدا کنیم وجهت گیری‌ها درسطح بین المللی وملی دراین راستا اتخاذ شود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: امروزه محیط زیست به علت تغییر اقیلم روز به روز آسیب پذیرمی شود و به همین دلیل کاهش بارندگی، خشکسالی و سیل‌ها رو به افزایش است بنابراین می طلبد که برنامه ریزی های اصولی دراین راستا اتخاذ شود.

وی به اهمیت برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه با استقبال بسیار مناسب بخش‌های خصوصی دولت و سازمان‌های مردم نهاد مواجه شده است وموضوعاتی در زمینه بهینه سازی انرژی حفاظت ازمنابع آبی تنوع زیستی و کاهش آلودگی هوا پرداخته می‌شود که قطعا توجه ویژه به این مطلب رونق اقتصادی وتجارت را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه محیط زیست یک مساله جهانی است گفت: فعالیت های خود را به سمت جهت گیری های بین المللی بیش ازپیش سوق می دهیم ونگاه دولت یازدهم در توسعه روابط بین المللی با حفظ محیط زیست است .

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در روزهای ۲ تا ۵ اسنفد ماه درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی محیط زیست تهران برپا است.

منبع: نسیم آنلاین

کدخبر: 337857
ارسال نظر

موضوعات داغ