life

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی کشور گفت: در حال حاضر بالغ بر 3 و نیم میلیارد تومان سرمایه صندوق‌های حمایت از زنان روستایی کشور محاسبه شده است.

به گزارش جی پلاس، علیرضا اشرفی در افتتاحیه صندوق حمایت از زنان روستایی شهرستان قائمشهر درباره میزان مشارکت این صندوق در حمایت از بخش کشاورزی اظهار کرد: میزان مشارکت در صندوق‌های خرد زنان روستایی بر اساس قانون، ۴۹ درصد سهم دولت در نظر گرفته شده که به این صندوق‌ها واریز شده است. وی افزود: ۱۰ صندوق توسعه حمایت از زنان روستایی در کشور وجود دارد و یازدهمین صندوق در قائم‌شهر افتتاح شد. اشرفی با اشاره به اینکه اعتبار اولیه این صندوق ۸۰۰ میلیون تومان است، تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳ و نیم میلیارد تومان سرمایه این صندوق‌ها محاسبه شده است. اشرفی در ادامه از فرماندار قائم شهر خواست از محلی که قانون اجازه داده است در قالب کمک‌های بلاعوض به صندوق خرد زنان روستایی کمک کند. مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر نیز در باره سهم استان مازندران در بخش صندوق خرد حمایت از زنان روستایی اظهار کرد: قائمشهر با تاسیس ۳۵ صندوق خرد زنان روستایی با ۱۳۲۰ نفر عضو و ۲ میلیارد ریال اعتبار در امر کشاورزی در سطح روستاهای کشور، بیشترین سهم را در استان مازندران دارد. فرزین فرهادی با بیان اینکه صندوق خرد زنان روستایی شهرستان قائمشهر به عنوان طرحی اولیه اجرا می‌شود، اذعان کرد: در صورت موفقیت طرحی ملی در سطح شهرستان‌هایی که دارای شرایط آن هستند ایجاد شده و در صورت موفقیت این صندوق‌ها، صندوقی غیردولتی از زنان روستائی به صورت قانونی و رسمی دایر می‌شود. وی افزود: همچنین تأمین ۴۹ درصد منابع مالی سهم دولت در تشکیل سرمایه صندوق شهرستان، تقویت سرمایه صندوق‌های خرد و نیز دستیابی اعضای آنها به منابع شهرستان، فراهم شدن زمینه مشارکت زنان روستایی در سطوح بالاتر مدیریتی، توانائی تشکیل صندوق‌های خرد جدید در روستاهای مستعد، ایجاد انگیزه در اعضای صندوق‌های خرد جهت افزایش مبلغ پس‌انداز و در نهایت افزایش سرمایه خرد از اهداف تشکیل این صندوق‌ها است. فرهادی تصریح کرد: از ۳۵ صندوق خرد زنان روستایی که در قائمشهر مشغول فعالیت هستند تعداد ۹ صندوق توانست به صندوق توسعه کشوری وارد شود. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر نقش زنان روستایی در توسعه کشاورزی را مهم ارزیابی و بیان کرد: نیمی از نیروهای کار در روستاها بانوان هستند از این رو زنان روستایی نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی بر عهده دارند. منبع: ایسنا

کدخبر: 344813
ارسال نظر

موضوعات داغ