life

تصویر به نمایش گذاشته شده از جمجمه منتسب به " مریم مجدلیه" از قدیسان کلیسای کاتولیک که در کلیسای "Maximinin la Saint Baume" فرانسه نگهداری می شود، است.

به گزارش جی پلاس،بر پایه داستان انجیل، "مریم مجدلیه" زنی تن‌ فروش و بسیار زیبا بوده است. روزی اهل شهر به دنبال وی می‌افتند تا وی را سنگسار کنند. او می‌گریزد تا به عیسی می‌ رسد. عیسی داستان را از پیگیران مریم می‌ پرسد و آنان می‌ گویند که ما می‌ خواهیم او را از برای گناهانش سنگسار کنیم. عیسی می‌ گوید بسیار خوب چنین کنید ولی اولین سنگ را کسی بزند که گناهی نکرده باشد.این سخن عیسی ایشان را شرمنده و پراکنده کرد و جان مریم مجدلیه را رهاند و از آن پس وی یکی از یاران نزدیک شد. به نام مجدلیه در انجیل لوقا ۸:۲ اشاره شده: چندی بعد عیسی سفری به شهرها و دهات ایالت جلیل کرد تا همه جا مژدهٔ ملکوت خدا را اعلام کند. آن دوازده شاگرد و چند زن که از روح پلید یا از امراض شفا یافته بودند نیز او را همراهی می‌ کردند. مریم مجدلیه که عیسی هفت روح پلید را از وجود او بیرون کرده بود. یونا، همسر خوزا (رئیس دربار هیرودیس)، و سوسن از جمله این زنان بودند. ایشان و بسیاری از زنان دیگر از دارایی شخصی خود، عیسی و شاگردانش را خدمت می‌کردند. با این همه وجود شخصیتی تاریخی به نام مریم مجدلیه و شیوه زندگی او محل بحث و شک است. برخی فرقه‌ های مسیحی بر این باورند که مریم مجدلیه از خانواده‌ای سلطنتی است. بر پایه باور این فرقه‌ ها، حتی انجیلی به مریم مجدلیه منسوب است که در آن ذکر شده که مسیح مصلوب نشده است. به طور کلی مریم مَجدَلیه شخصیتی در عهد جدید است و یکی از پیروان مؤمن عیسی مسیح به شمار رفته و کلیساهای کاتولیک رومی، ارتدکس شرقی، لوتری و انگلیکان او را جزو قدیسه‌ها می‌ دانند. منبع: جوان و تاریخ

کدخبر: 455227
ارسال نظر

موضوعات داغ