life

ماه در اول مهر بود و زمین 1281 بار به سالنامه های خورشیدی، خورشید را طواف می کرد که فرزندی زاده شد به نام روح الله.

جی پلاس: اگر چه به خوبی نمی دانیم آن لحظه ماه بر آسمان کمان می کشید یا مهر بر زمین نور می پاشید اما می دانیم که ماه در اول مهر بود و زمین ۱۲۸۱ بار به سالنامه های خورشیدی،‌ خورشید را طواف می کرد. ۱۹۰۲ سال قبل از آن نوزادی آمده بود که با دم مسیحایی اش به اذن خدا در مردگان روح می دمید و روح الله شد. نوزده قرن بگذشت و در ۲۴ سپتامبر این نوزاد آمد تا در سنگستان قرن بیست، روح دمد. اولین روح الله[۱] پیام از غیب می آورد و پیامبر بود و این روح الله فقط احیاگر ارزش های دینی شد. چه؛ رسالت با آمدن محمد (ص) به غایت کمال رسیده است و بشریت را به دین جدید نیازی نیست. اما هرگاه دینداران از تحجر به سنگ مانند شوند و بر فطرت ها غبار کفر، حجاب کشد، احیاگری خواهد آمد. اکنون این قنداقه ای که به دست آقا مصطفی[۲] داده اند تا بر او نامی نهد، روح الله نام بامسمایی بر اوست؛ چرا که کالبد تمدن بشر، تنومند اما بی روح شده است. اگر کسی قائل باشد که نام ها را خداوند خود برمی گزیند،‌ بی گمان خداوند نام این مقرب را بی واسطه تر برگزیده است. آن وقت ها تولد و ازدواج را بیشتر به سال و ماه های عربی می نوشتند. وقتی قلم در دوات دوید تا نام روح الله را بر جلد یک نسخه خطی از قران کریم تبرک کند، پس از هجرت پیامبر اکرم (ص) ۱۳۲۰ مرتبه ماه، هر سال ۱۲ بار بر گرد زمین چرخیده بود و روز در بیستم جمادی الثانی بر هر چه عیان و پنهان بود،‌ لبخند می زد.

  1. روح الله، لقب حضرت عیسی مسیح (ع) است.
  2. پدر امام خمینی (س).
کدخبر: 453871
ارسال نظر

موضوعات داغ