life

ده ها هزار دانشجوی معترض به فساد و شرایط نامطلوب آموزشی روز پنجشنبه به وقت محلی در شهرهای بزرگ شیلی به تظاهرات و راهپیمایی پرداخته و با پلیس درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از سانتیاگو، یک رشته رسوایی و فساد مالی که به تازگی در دولت میشله باچله رییس جمهوری شیلی رخ داده، سبب افزایش خشم جنبش نیرومند دانشجویی شد که از سال ها پیش علیه نظام آموزشی پرهزینه و ناعادلانه این کشور مبارزه می کرده است. دانشجویان که با حمل پوستر و پلاکارد در خیابان های سانتیاگو پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ و مهم از جمله والپارایسو و کانسپسون راهپیمایی می کردند، خواستار اجرای وعده های رییس جمهوری در زمینه اصلاحات بودند. در سانتیاگو پس از تظاهرات مسالمت آمیز دانشجویان در یک خیابان مرکزی این شهر، تظاهرکنندگان نقابدار با چوب و چماق و سنگ به ماموران پلیس حمله کردند و ماموران نیز با استفاده از خودروهای آب پاش و گاز اشک آور آنان را پراکنده کردند. پلیس شمار تظاهرکنندگان سانتیاگو را ۴۰ هزار تن اما سازماندهندگان این تظاهرات شمار آنان را ۱۵۰ هزار نفر برآورد کردند. باچلت در ماه نوامبر نخستین مرحله از برنامه اصلاحات آموزشی بلندپروازانه خود را اجرا کرد که شامل پایان دادن به پذیرش گزینشی در نهادهای عمومی و بازداشتن آنها از سودجویی بود. اما سران جنبش دانشجویی شیلی می گویند که رییس جمهوری اقدام کافی برای ایجاد تغییرات و اصلاحات اساسی در نظام آموزشی به ارث رسیده از آگوستو پینوشه دیکتاتور پیشین نکرده است و از وی خواستار اجرای تعهدات و وعده هایش برای آموزش رایگان دانشگاهی برای ۸۰ درصد از دانشجویان شدند. برنامه اصلاحات باچلت با افشای چند رسوایی مالی از جمله پسرش از مسیر خود منحرف شد. دو رسوایی مالی دیگر از جمله فرار مالیاتی ۲ شرکت بزرگ شیلی نیز به دولت این کشور آسیب فراوانی زده است.

منبع: ایرنا
کدخبر: 396159
ارسال نظر

موضوعات داغ