life

استادش با چشمانی اشکبار می گفت: در عمرم آدمی با ادبتر از او ندیده بودم.

جی پلاس ـ منصوره جاسبی: فروتنی، مهربانی، برخورد خوش و تبسمی همیشگی بر لب از شاخصه های رفتاری احمد[۱] بود. همسرش می گوید: بیان دلپذیر احمد مزید بر رفتارهای خوشش شده بود. برایش راننده و بی‌سیم‌چی بودن با مسئول بودن تفاوتی نداشت و با همتی صادقانه و حداکثر سلیقه، کار را به بهترین نحو انجام می داد. خطی خوش و توانی قابل در نقاشی داشت و ابتکارش در هر کدام مزید بر علت شده بود. استادش در حالی که اشک می ریخت، می گفت: در عمرم آدمی با ادبتر از او ندیده بودم، هر بار که وارد می شدم بر می خاست و تا نمی نشستم به خود اجازه نشستن نمی داد. احمد با موفقیت در رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شد و هنوز فاطمه به دنیا نیامده بود که پدرش در جبهه مریوان در عملیات والفجر ۴ به شهادت رسید.

 

 

  1. شهید احمد صنیع زاده.
کدخبر: 338675
ارسال نظر

اخبار مرتبط
موضوعات داغ