life

در نهصد و بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش ۴۱ رشته شاخه فنی و حرفه‌ای در سال تحصیلی جدید به تصویب رسید. جی پلاس، در این جلسه با توجه به تصویب عناوین رشته ها و جداول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش و مصوبه جلسه ۲۲۴ کمیسیون برنامه درسی و تربیتی این شورا، عناوین رشته های شاخه فنی و حرفه ای پس از بحث و بررسی در کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی به تصویب رسید. این در حالی است تا سال گذشته در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در ۴۳ رشته شامل ۲۰ رشته در زمینه صنعت، ۱۹ رشته در زمینه خدمات و ۴ رشته در زمینه کشاورز پذیرش هنرجو انجام می‌شد. پیش از این در شاخه کارو دانش نیز ۲۶۴ رشته مهارتی ارائه می‌شد که از سال تحصیلی جدید به ۱۵۰ رشته تقلیل یافت.

دروس فنی و حرفه‌ای
دروس فنی و حرفه‌ای
منبع: ایسنا
کدخبر: 362465
ارسال نظر

موضوعات داغ