life

مدیرعامل یک سازمان مردم‌نهاد گفت: در حال حاضر ثبت سمن‌ها در سازمان ثبت اسناد مستلزم طی روند طولانی است و امیدواریم وزارت ورزش و جوانان با اندیشیدن تمهیداتی این روند را تسهیل کند. جی پلاس، علیرضا دانشگر افزود: در ماه‌های اخیر پس از اخذ اعتبارنامه از سوی وزارت ورزش و جوانان، به منظور ثبت آن در سازمان ثبت اسناد باید به سایت آن مراجعه کنیم. دبیر سمن باید فرم مربوطه را در سایت پر کند. با انجام این کار شماره پیگیری دریافت می‌کند سپس او باید مراحل مختلفی را طی کند. وی در ادامه گفت: پیچیدگی و سختی ثبت سمن در سازمان ثبت اسناد موجب شده برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد پس از دریافت اعتبارنامه از ثبت آن منصرف شوند. مدیرعامل انجمن نجوم آسمان کویر سمنان درباره ارایه تسهیلات مالی از سوی وزارت ورزش و جوانان به سمن‌ها اظهارکرد: وزارت ورزش و جوانان تسهیلات مالی به سازمان‌های مردم نهاد ارائه می‌کند البته این کمک‌ها محدود است. ما برنامه‌های خود برای سال جاری را اواخر سال گذشته ارائه کردیم. یکی از آن‌ها طرح ۴۰ شب،۴۰ مسجد است. با توجه به فعالیت ما در حوزه نجوم قصد داریم طی ۴۰ شب پس از نماز مغرب و عشاء در ۴۰ مسجد درباره عظمت آسمان صحبت کنیم. قرار است وزارت ورزش و جوانان بابت این طرح یک میلیون تومان به سمن ما اختصاص دهد. وی درباره تاثیر برگزاری نشست‌های توانمندسازی بر افزایش توان سمن‌ها گفت: انجمن نجوم آسمان کویر سمنان یکی از سمن‌هایی بود که در برگزاری دوره توانمندسازی سمن‌های جوانان در حوزه بین‌الملل مشارکت داشت علاوه بر آن برخی از اعضای این انجمن در دوره‌های توانمندسازی برپا شده در استان‌های یزد و قزوین شرکت کردند. شرکت در این دوره‌ها باعث آموختن موضوعات جدید می شود علاوه بر آن آشنایی سمن‌های فعال در یک حوزه با یکدیگر را در پی دارد که به تبادل تجربه نیز می‌انجامد. دانشگر در پایان اظهارکرد: امیدواریم در نشست‌های توانمندسازی ضمن ارائه موضوعات آموزشی زمینه‌ تعامل بیشتر سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم شود چراکه این کار باعث تبادل تجربه‌ها و هم‌افزایی سمن‌ها می‌شود. منبع: ایسنا

کدخبر: 360553
ارسال نظر

موضوعات داغ