jamee

می خواست موزه جنگ خرمشهر را تأسیس کند، در شهر ماند و شروع کرد اما وقتی خودش نبود همه چیز از بین رفت.

جی پلاس: دانش آموز[۱] دبیرستان بازرگانی بودم و بهروز[۲] معلمم؛ اما سال های بعد با هم شدیم همراه و همکار. شهر آزاد شده بود و تبلیغات سپاه مرکز فعالیت هایمان بود. من عکاسی می کردم اما او کاریکاتور می کشید،‌ دیوارهای شهر را نقاشی می کرد،‌ عکس می گرفت و با نظم ویژه خودش،‌ خاطرات را ثبت می کرد. دغدغه موزه جنگ خرمشهر را داشت و هر اثری را که از جنگ می دید، جمع می کرد و من هم شده بودم همکارش. کارمان شده بود گشتن در کوچه های شهر و جمع آوری آثار تجاوز دشمن، حالا می خواست، یخچالی باشد که خمپاره خورده یا... سوله ای گرفتیم و آنها را آنجا گذاشتیم. روزها گذشت و من و بهروز همچنان به فعالیتمان ادامه دادیم تا سال ۶۳ که از خرمشهر رفتیم و آرزویی که آنهمه برایش تلاش کرد،‌ ناکام ماند و همه آنچه که ارزش بیان داشت، از بین رفت.

  1. جاسم غضبانپور.
  2. شهید بهروز مرادی از فرماندهان مقاومت ۴۵ روزه خرمشهر که در تاریخ چهارم خرداد ماه سال ۶۷ به شهادت رسید.
کدخبر: 344745
ارسال نظر

موضوعات داغ