jamee

هنوز عملیات شروع نشده بود که با کمک رزمنده های دیگر با جعبه های خالی مهمات، مسجدی درست کرد و قرار شد هر کس که زودتر به شهادت رسید مسجد به اسم او نامگذاری شود. و خودش اولین شهید شد و مسجد به نامش.

جی پلاس: چند روزی به شروع عملیات مانده بود که با مادر تماس گرفت و با او چنان سخن گفت که گویی خبر شهادتش را به مادر می دهد و او را برای این مصیبت دلداری داد. با کمک رزمنده های دیگر با جعبه های خالی مهمات، مسجدی درست کرد و قرار شد هر کس که زودتر به شهادت رسید، مسجد به اسم او نامگذاری شود. شب عملیات غسل کرد و لباس نو پوشید. از همه حلالیت طلبید و گفت: احتمال اینکه از عملیات برنگردیم، خیلی زیاد است. گردان باب الحوائج[۱] را به سوی خط مقدم هدایت کرد. در میان راه مشکلی پیش آمد و افراد گردان به دو گروه تقسیم شدند و همدیگر را گم کردند ولی چون هدف عملیات از پیش مشخص شده بود به راهشان ادامه دادند. هنوز بین راه بودند که خمپاره ای کنار نادر منفجر و او شد اولین شهید عملیات و مسجد شد مسجد شهید نادر نریمانی.

  1. گردان حضرت عباس، باب الحوائج لشکر مکانیزه ۳۱ عاشورا.
کدخبر: 337508
ارسال نظر

موضوعات داغ