اسلام تعدیل می‏خواهد، نه جلو سرمایه را می‏گیرد و نه می‏گذارد سرمایه آن طور بشود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد و برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته و امثال ذلک، و این یکی شب که برود پیش بچه‏هایش نان نداشته باشد

در حالی که اکثر تفکرات و اندیشه های اقتصادی یا بر محور های سوسیالیستی یا بر اساس باورهای سرمایه داری پی ریزی می شود امام خمینی (ره) از مدتها پیش بارها متفکران و فقهای مسلمان را به طراحی الگو های بر اساس آموزه های اسلامی دعوت کردند که در ذیل به بازخوانی برخی از این سفارش ها می پردازیم؛
"اسلام تعدیل می‏خواهد، نه جلو سرمایه را می‏گیرد و نه می‏گذارد سرمایه آن طور بشود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد و برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته و امثال ذلک، و این یکی شب که برود پیش بچه‏هایش نان نداشته باشد، نمی‏شود، این عملی نیست، نه اسلام با این موافق است و نه هیچ انسانی با این موافق است..."
صحیفه نور؛ ج8، ص36، تاریخ 15/4/58
امام خمینی(ره) در وصیتنامه خویش در تبیین اندیشه اقتصادی اسلام چنین توصیه می کنند، " اسلام نه باسرمایه دارى ظالمانه و بی حساب و محروم کننده توده‏هاى تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به‏طور جدى در کتاب و سنت محکوم مى‏کند و مخالف عدالت اجتماعى مى‏داند- گرچه بعض کج فهمان بى‏اطلاع از رژیم حکومت اسلامى و ازمسائل سیاسى حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طورى وانمود کرده‏اند (و باز هم دست برنداشته‏اند) که اسلام طرفدار بى‏مرز و حد سرمایه دارى و مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج خویش از اسلام برداشت نموده‏اند چهره نورانى اسلام را پوشانیده و راه را براى مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده که به اسلام بتازند، و آن را رژیمى چون رژیم سرمایه دارى غرب مثل رژیم آمریکا و انگلستان و دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند، و با اتکال به قول و فعل این نادانان یا غرضمندانه و یا ابلهانه بدون مراجعه به اسلام شناسان واقعى با اسلام به معارضه برخاسته‏اند- و نه رژیمى مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم (1) لنینیسم است که با مالکیت فردى مخالف و قائل به اشتراک مى‏باشند با اختلاف زیادى که دوره‏هاى قدیم تاکنون حتى اشتراک در زن و همجنس بازى بوده و یک دیکتاتورى و استبداد کوبنده در بر داشته ..
بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف، که اگر بحق به آن عمل شود چرخهاى اقتصاد سالم به راه مى‏افتد و عدالت اجتماعى، که لازمه یک رژیم سالم است تحقق مى‏یابد. در اینجا نیز یک دسته با کج فهمی ها و بى‏اطلاعى از اسلام و اقتصاد سالم آن در طرف مقابل دسته اول قرار گرفته و گاهى با تمسک به بعضى آیات یا جملات نهج البلاغه، اسلام را موافق با مکتبهاى انحرافى مارکس و امثال او معرفى نموده‏اند و توجه به سایر آیات و فقرات نهج البلاغه ننموده و سرخود، به فهم قاصر خود، بپاخاسته و «مذهب اشتراکى» را تعقیب مى‏کنند و از کفر و دیکتاتورى و اختناق کوبنده که ارزشهاى انسانى را نادیده گرفته و یک حزب اقلیت با توده‏هاى انسانى مثل حیوانات عمل مى‏کنند، حمایت مى‏کنند ..."
صحیفه امام، ج‏21، ص: 445 و 446 وصیت نامه سیاسی- الهی
امام که پیشتر نیز در پیام خود به حجاج شرکت کننده در مراسم برائت از مشرکین، علما و فقهای جهان اسلام را برای آزادی محرومان و مسلمین از سردمداران نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی فرا می خواند
" یکى از مسائل بسیار مهمى که به عهده علما و فقها و روحانیت است، مقابله جدى با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادى شرق و غرب و مبارزه با سیاستهاى اقتصاد سرمایه دارى و اشتراکى در جامعه است، هرچند که این بلیه دامنگیر همه ملتهاى جهان گردیده است و عملًا بردگى جدیدى بر همه ملتها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشرى در زندگى روزمره خود به اربابان زر و زور پیوند خورده‏اند و حق تصمیم گیرى در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و على رغم منابع سرشار طبیعت و سرزمینهاى حاصلخیز جهان و آبها و دریاها و جنگلها و ذخایر، به فقر ودرماندگى گرفتار آمده‏اند و کمونیستها و زراندوزان و سرمایه داران با ایجاد روابط گرم با جهانخواران، حق حیات وابتکار عمل را از عامه مردم سلب کرده‏اند و با ایجاد مراکز انحصارى وچند ملیتى، عملًا نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته وهمه راههاى صدور و استخراج و توزیع و عرضه وتقاضا و حتى نرخ گذارى و بانکدارى را به خود منتهى نموده‏اند وبا القاى تفکرات و تحقیقات خود ساخته، به توده‏هاى محروم باورانده‏اند که باید تحت نفوذ ما زندگى کرده و الّا راهى براى ادامه حیات پابرهنه‏ها، جز تن دادن به فقر باقى نمانده است و این مقتضاى خلقت و جامعه انسانى است که اکثریت قریب به اتفاق گرسنگان در حسرت یک لقمه نان بسوزند و بمیرند و گروهى اندک هم از پرخورى و اسراف وتعیشها جانشان به لب آید. به هر حال این مصیبتى است که جهانخواران بر بشریت تحمیل کرده‏اند و کشورهاى اسلامى به واسطه ضعف مدیریتها و وابستگى، به وضعیت أسفبار گرفتار شده‏اند که این به عهده علماى اسلام و محققین و کارشناسان اسلامى است که براى جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‏هاى سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه‏ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند.
صحیفه نور؛ ج20،ص342، تاریخ 2/1/68
آموزه های اسلامی ثروت یا همان سرمایه را به مشروع و نامشرع تقسیم بندی می کند چنان که امام(ره) تصاحب و مالکیت را بر طبق موازین شرع ملاک مشروعیت برمی شمارند.و خطاب به نمایندگان مجلس وقت چنین می فرمایند: (صحیفه نور؛ ج10، ص135/14/8/58)
"ما باید راه مستقیم اسلام را بگیریم، که آیا سرمایه‏داری تا چه حدودی در اسلام قبول شده است و اسلام درباره او چه می‏گوید و کمونیسم را اصلا اسلام قبول دارد یا قبول ندارد. اگر یک مکتب انحرافی ما را در تحت تاثیر خودش قرار بدهد، ما از اسلامی غافل شده‏ایم، حسن نیت داریم، خیلی هم میل داریم که ملت چه باشد، صلاح این است که امروز چه بشود، صلاح برا ی اینکه اسلام تقویت بشود این است که امروز چه بشود. همه اطراف مساله مطالعه نمی‏شود که ببینند آن صلاح آخری، آنکه اسلام گفته است، این یکی مطلبی است که از خداست."
صحیفه نور؛ ج 17، ص 162، تاریخ 4/11/61
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.