عضو بیت مکرم امام خمینی (س) خصوصیت مهم و اساسی انقلاب اسلامی ایران را نفی خشونت و صلح طلبی دانست و تصریح کرد: در تمام طول دوران انقلاب و پیش از انقلاب وقتی امام علم مبارزه را برداشت،‌ آن هم در شرایطی که اوج فعالیت های چریکی بود و اسلحه بیشتر تولید می شد و بیشتر در دسترس بود، حتی یک نمونه هم یافت نمی کنید که امام اجازه داده باشد برای انقلاب از اسلحه استفاده شود.

حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی در همایش "امام و نفی خشونت و افراطی گری" که در مرکز آموزش و پژوهش های بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، ضمن بیان اینکه دنیا و به خصوص منطقه ما با خشونت و افراطی گری عجین شده است، گفت: اساسا نمی شود انقلاب مردم ایران را تحلیل و تفسیر کرد و از چند نکته غفلت داشت. مسأله اول که به عنوان یک مقدمه می شود به آن نگاه کرد فضای موجود در جامعه جهانی پیش از انقلاب اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: همه تحلیل گران سیاسی واقف هستند که دوران پیش از انقلاب ایران جهان دو قطبی بود و هیچ نهضتی شکل نمی گرفت و هیچ علمی برداشته نمی شد مگر اینکه یا رنگ غرب و یا رنگ کمونیسم می گرفت.حتی نهضت هایی مثل ملت فلسطین هم بیش از اینکه رنگ اسلامی داشته باشد رنگ پان عربیسم داشت. در این میان خصوصیات انقلاب ایران این بود که هم در شعار و هم در عمل منادی نه شرقی و نه غربی بود و می خواست مستقل باشد. پس از او نهضت های زیادی در دنیای اسلام شکل گرفت که می خواست همین هدف را دنبال کند. دیگر لازم نبود که برای انقلاب کردن یا در دامن شرق و یا در دامن غرب بود.

امام اجازه استفاده از اسلحه برای انقلاب را نداد

عضو بیت مکرم امام خمینی (س) دومین خصوصیت مهم و اساسی انقلاب اسلامی ایران را نفی خشونت و صلح طلبی دانست و تصریح کرد: در تمام طول دوران انقلاب و پیش از انقلاب وقتی امام علم مبارزه را برداشت،‌ آن هم در شرایطی که اوج فعالیت های چریکی بود و در اسلحه بیشتر تولید می شد و بیشتر در دسترس بود، حتی یک نمونه هم یافت نمی کنید که امام اجازه داده باشد برای انقلاب از اسلحه استفاده شود.

وی تأکید کرد: انقلاب امام بی تردید یک انقلاب نرم بود و روی آگاهی مردم تأکید داشت و به جای اینکه دست به اسلحه بگیرند و شقیقه انسان ها را هدف بگیرند با منطق مغز انسان ها را مورد خطاب قرار می داد. این خصلتی است که ما نمی توانیم از انقلاب خودمان جدا کنیم.

سید علی خمینی اظهار کرد: متأسفانه امروز دنیای اسلام درگیر خشونت و جنگ طلبی است. ما در منطقه ای قرار داریم که هر روز اخبار ناگواری از جنایت ها و کشتارها به گوش ما می رسد. جمهوری اسلامی همیشه معتقد بوده که راه حل بحران ها اسلحه نیست. اگر جایی کمک کرده، از جمله فلسطین و لبنان، جهت دفاع از آنها در برابر خشونت ظالمان بوده است. اگر جایی جمهوری اسلامی کمک کرده به خاطر این بوده که مظلوم بتواند روی پای خودش بیاستد.

وی از مشکلات موجود در منطقه اظهار تأسف کرد و ادامه داد: در عراق و سوریه با خشونت های روز افزون و بی شماری رو به رو هستیم باید همه اندیشمندان سیاسی فکر و تآمل کنند و بدانند که راه حل بحران های جهانی و مسائل منطقه ای از راه اسلحه نمی گذرد. آنهایی که در سوریه و پیش از آن در لیبی می خواستند با اسلحه حکومت ها را تغییر دهند و به جای اینکه به مردم اتکا کنند به سراغ اسلحه رفتند، این بدعت را غرب در منطقه ما گذاشت. وقتی که با بهانه های واهی گروه هایی را تجهیز کرد.

عضو بیت مکرم امام با بیان اینکه با اسلحه و خشونت نمی توان حکومت ها را تغییر داد، بیان کرد: آخر و عاقبت استفاده از اسلحه همین می شود که الآن هست. اگر به این سان بخواهد پیش رود اوضاع به همین شکل باقی می ماند و مشکلات وجود خواهند داشت.

وی تأکید کرد: راه حل بحران های منطقه ای تنها مذاکرات برد برد منطقه ای است. هیچ گاه اسلحه نمی تواند مشکلات منطقه ما را حل کند و هیچ کس با تفوق نظامی در این منطقه پیروز نخواهد شد. تمام کشورهای منطقه باید به این توجه کنند که راه حلی جز گفت و گو وجود ندارد که جای آن امروز خالی است.

سید علی خمینی ضمن اعتقاد بر اینکه اسرائیل و کل دشمنان اسلام امروز خوشحال هستند، گفت: امروز اسرائیلی ها بر بلندی های جولان نشستند و نظاره می کنند که ملت مسلمان به جای اینکه علیه ظلم و جنایت ید واحده باشند، علیه هم دست به اسلحه بردند و مسلمان به مسلمان کشی روی آورده است. متأسفانه بسیاری گمان می کنند که باید با مبارزه تعیین تکلیف شود. هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید. با شرایطی که امروز ما می بینیم کاملا واضح است تا وقتی که کشورهای بزرگ منطقه به مذاکرات برد برد و فرا منطقه ای و منطقه ای روی نیاورند در زمینه رفع خشونت و افراطی گری در منطقه هیچ گاه روی صلح و آرامش را در منطقه نخواهیم دید.

وی افزود: ایران پشتوانه ملت بحرین و منتقد به دولت بحرین است که شرایط را برای حضور آزادانه شیعیان بحرینی فراهم نکرده است اما هیچ وقت جمهوری اسلامی به خودش اجازه نمی دهد که مسائل بحرین را از راه اسلحه حل کند. اگر جایی کمک کردیم فقط برای نجات مظلومین بوده و هزینه آن را هم دادیم.

دستور امام تعامل سازنده با دنیا بود

عضو بیت امام تأکید گفتمان امام و انقلاب را تأکید روی اندیشه عنوان کرد و گفت: امام انتقاد خودش را به وضع و نظم جهانی اعلام کرد و اما در تمام دوران دستورشان بر تعامل سازنده با کل دنیا بود. ما خواستار تغییر نظم فعلی دنیا هستیم و اما نه با اسلحه و خشونت، بلکه با منطق و معتقدیم که زبان منطق زبان تأثیرگذار و جاودانی است. حتی در زمینه اسرائیل راه حلی که رهبر معظم انقلاب کاملا مطابق با معیارهای مقبول عقلای عالم است. حق اهل فلسطین از مسلمان،‌ یهودی و غیره از زن و مرد است که رءی خودشان را اعلام کنند. بی تردید در این صورت اسرائیل از بین خواهد رفت و ما به هدف خودمان و جهان اسلام به آرزوی خودش خواهد رسید.

وی نرم بودن انقلاب را خصلت آن دانست و اظهار کرد: اولین نهضت نرمی که ما در دوران مدرن سراغ داریم انقلاب امام است که هیچ گونه اسلحه در آن راه نداشت و تماما با گفت و گو و آگاهی بخشی بود. امروز هم نکته اساسی همین است.

نظم موجود جهان، نظم معیوبی است

سید علی خمینی گفت: ما معتقدیم نظم موجود جهانی نظم معیوبی است و در آن ظلم و قهر نهادینه شده است؛ اما راه حلش را در ظلم و قهر دنبال نمی کنیم. امام و جمهوری اسلامی برای دنیا و نظم جهانی ایده دارد اما می داند که فریاد و قهر فقط عقب راندن خود و دیگران است. مسیر باید مسیر آگاهی بخشی و گفت و گو باشد.

وی تأکید کرد: امام هیچ گاه اجازه خشونت نداد. اجازه دست بردن به اسلحه برای القای یک نظر را نداد. در تمام دوران جنگ ما دفاع کردیم. امام نمی پذیرفتند که ما وارد خاک عراق شویم و وقتی که مجبور شدند گفتند قسمت هایی را داخل بروید که مردم در آنها نباشند.

وی با انتقاد از اینکه نتوانستیم هویت اصلی خودمان را به دنیا معرفی کنیم، اظهار کرد: انقلاب ما بر پایه صلح، نفی خشونت و اعتدال بود و رهبر آن همان کسی است که حدیث جنود عقل و جهل از امام صادق (ع) را شرح داده بود. خشونت از سپاهیان جهل قلمداد می شود و امام در آنجا می گوید کسی که از خشم استفاده کند از حیطه انسانیت خارج می شود.

عضو بیت امام خمینی (س) در پایان گفت: پیامبر اسلام (ص) می فرمایند که در کنار تبلیغ به مدارا امر شده ام. تبیلغ دین همسنگ با مدارا عرضه شده است. ما پیرو این پیامبر هستیم. حقیقت جز از مسیر منطق و گفت و گو بیرون نخواهد آمد.

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.