وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم با اشاره به تاکیدات امام خمینی(س) در حوزه توجه به مسائل فرهنگی و اخلاقی، برخی موضوعات نظیر در نظر گرفتن پیوست فرهنگی در اقدامات توسعه ای، لزوم سرمایه گذاری برای پرورش نخبگان فرهنگی، آسیب شناسی برنامه پنجم توسعه، تلاش برای اجرایی شدن مباحث و اسناد ترسیمی و ... را مهمترین مباحث در تدوین برنامه ششم توسعه خواند که مجلس و دولت باید با نگاه ویژه ای به ترسیم آن بپردازند.

سید محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با اشاره به جایگاهی که باید فرهنگ در برنامه ششم توسعه از آن برخوردار باشد، اظهار کرد: امام خمینی (س) هم به مسائل فرهنگی و هم به مسائل اخلاقی توجه ویژه ای داشتند و فرهنگ را عنصری اساسی در هویت و ماهیت هر ملتی می دانستند.

وی افزود: با توجه به تاکیدات حضرت امام در مسائل فرهنگی هر چقدر بتوانیم در اینگونه مسائل سرمایه گذاری کنیم، به موازات آن در پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موفق خواهیم شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم تصریح کرد: به دلیل بروز یک تحقیق فکری و فرهنگی باید بیش از گذشته به مسئله فرهنگ توجه داشته باشیم، زیرا قدرت ما در فرهنگ تجلی پیدا می کند و آنچه ما را از جهان، نظام سلطه و سرمایه داری کشورهای غربی متمایز می کند، توجه مباحث فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران است.

وی یادآوری کرد: در بسیاری از موارد در زمینه هایی مانند سخت افزار، ویترین موفقی داریم. امکانات مادی و رفاهی که تمامی دولت ها موظف هستند آن ها را برای مردم‌شان فراهم کنند و همچنین روح حاکم بر هر کشور و تمدنی، ریشه در بحث فرهنگ دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد و در راستای برطرف کردن کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد، سرمایه گذاری انجام شود.

حسینی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش فرهنگی موجب پرورش افراد نخبه در داخل کشور برای پیگیری اهداف جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، ادامه داد: سرمایه گذاری در بخش فرهنگ باعث می شود بتوانیم از ظرفیت های فرهنگی و هنری بیش از گذشته استفاده کنیم و این اقدام باعث می شود هم شاهد پرورش افراد نخبه در داخل کشور باشیم و هم بتوانیم تاثیرات ارزشمندی بر دنیا داشته باشیم.

وی گفت: تصور می کنم با آسیب شناسی صورت گرفته در بخش های مختلف و با تجربه 5 برنامه ای که در گذشته وجود داشته، این بار با نگاهی جدی تر، عمیق تر و ژرف تر نسبت به مسائل فرهنگی، می توانیم در راستای رسیدن به اهداف برنامه موفق تر عمل کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم درخصوص جنبه هایی از فرهنگ که در برنامه پنجم مورد غفلت قرار گرفته و لازم است در برنامه ششم نیز مورد توجه قرار بگیرد، عنوان کرد: شاید نگاهی اجمالی به مسائل موجود صورت گرفته باشد، اما چیزی که در این فاصله به آن دست پیدا کردیم درواقع آن سند مهندسی فرهنگی کشور است که در این مدت تدوین شده است.

وی اضافه کرد: به طور یقین در برنامه ششم توسعه نیز باید با تاکید بیشتری درباره مسئله فرهنگ اقدام شود که چنین فعالیتی از جنبه اجرایی و عملیاتی برخوردار باشد وگرنه صحبت های خوب، زیبا و اسناد بسیار ارزشمند جمع آوری می شود، اما اینها تا اجرایی نشود نتیجه ای نخواهد داشت.

حسینی توجه به موضوع پیوست فرهنگی اقدامات توسعه ای در کشور را یکی از موضوعاتی مهمی خواند که باید توجه زیادی به این حوزه در تدوین برنامه ششم داشته باشیم، خاطر نشان کرد: باید برای بحث پیوست فرهنگی در کارها که در گذشته نیز درباره آن به ما تاکید شده، یک زمینه اجرایی پیش بینی شود و این موضوع تبدیل به مطالبه مجلس و دولت شود؛ چراکه این دو مرجع باید پیگیر تحقق و اجرایی شدن اهداف توسعه ای باشند.

به گزارش جماران، موضوع فرهنگ به عنوان مسئله ای زیربنایی و بنیادین، بخش مهمی از برنامه ششم توسعه را به خود اختصاص می دهد.پیشتر و در قالب برنامه های توسعه پیشین نیز مشاهده شد که محورهایی مهم و قابل توجه در بخش فرهنگی این برنامه در نظر گرفته شده که از جمله این موارد می توان به برخی از موارد ذکر شده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان اشاره کرد.زﻧﺪه و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﮕﻪ داشتن اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﻰ و ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ (س)، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻧﺤﺮاﻓﻰ در ﺣﻮزه دﯾﻦ و زدودن ﺧﺮاﻓﺎت و ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ و ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻧﻈﺎم و اﯾﺠﺎد درک ﻣﺸﺘﺮک از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎور و ﻋﺰم ﻣﻠﻰ ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ آن از جمله سیاست هایی است که در بخش فرهنگی برنامه پنجم تدوین شده است و ترسیم چنین مسائلی تا حدودی مسیر حرکت برنامه توسعه ششم را در زمینه فرهنگ مشخص می کند.از دیگر سیاست های فرهنگی که در برنامه پنجم تدوین شده می توان به نشر فراگیر و عالمانه معارف قرآن و اهل بیت،‌ تحقق حاکمیت احکام و ارزش‌های الهی در سطح جامعه و تأکید بر کاربست ادبیات اسلامی و انقلابی در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تبلیغات دینی، تنظیم مناسبات اجتماعی براساس ارزش‌های انقلاب اسلامی، تأکید بر حفظ استقلال فرهنگی نظام اسلامی، تقویت هویت ملی، وحدت و وفاق اجتماعی و ارتقاء اعتماد به نفس فردی و ملی با اعمال سیاست‌های ایجابی و فعال فرهنگی در عرصه داخلی و خارجی مانند صیانت و ترویج خط و زبان فارسی،‌ بازتولید فرهنگی ودایع تمدنی و مآثر تاریخی اشاره کرد.انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.