به گزارش جماران، تصاویر از ایسنا منتشر شده است.

Amir Pourmand-22-40.jpg
Amir Pourmand-23-36.jpg
Amir Pourmand-24-34.jpg
Amir Pourmand-25-31.jpg
Amir Pourmand-26-27.jpg
Amir Pourmand-27-21.jpg
Amir Pourmand-28-14.jpg
Amir Pourmand-29-15.jpg
Amir Pourmand-30-11.jpg
Amir Pourmand-31-10.jpg
Amir Pourmand-32-10.jpg
Amir Pourmand-33-10.jpg
Amir Pourmand-34-8.jpg
Amir Pourmand-102.jpg
Amir Pourmand-17-57.jpg
Amir Pourmand-18-48.jpg
Amir Pourmand-19-51.jpg
Amir Pourmand-20-44.jpg
Amir Pourmand-2-91.jpg
Amir Pourmand-3-90.jpg
Amir Pourmand-4-84.jpg
Amir Pourmand-5-84.jpg
Amir Pourmand-6-82.jpg
Amir Pourmand-7-83.jpg
Amir Pourmand-10-78.jpg
Amir Pourmand-11-74.jpg
Amir Pourmand-12-75.jpg
Amir Pourmand-13-69.jpg
Amir Pourmand-14-68.jpg
Amir Pourmand-15-62.jpg
Amir Pourmand-16-64.jpg
Amir Pourmand-8-80.jpg
Amir Pourmand-9-81.jpg
انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.