به گزارش جماران، محمدعلی مشفق در انصاف نیوز نوشت:

استانداران روسای جمهور دولت‌های استانی و یا به تعبیر دیگر نمایندگان حاکمیت در استان‌ها هستند که سیاست‌های عمومی دولت و حاکمیت را در مناطق با ترکیبی از تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادها و سازمان‌ها که در حقیقت به منزله‌ی کابینه‌ی رییس دولت در استان‌ها تلقی می‌شوند عهده دار اجرایی کردن سیاست‌های عمومی دولت و برنامه‌های توسعه‌یی کشور و مصوبات هیات دولت از طریق هماهنگ کردن دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان‌ها هستند و با نظارت عالیه بر عملکرد کلیه‌ی دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌ها در توزیع و اختصاص بودجه‌های استانی پس از طرح در شورای برنامه‌ریزی استان و تصویب آن و نظارت بر پروژه‌های ملی به نمایندگی از دولت را بر عهده دارند؛ همچنین از همه مهمتر اینکه استانداران در استان‌ها فصل الخطاب در کلیه‌ی مسایل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجرایی، و از سوی دیگر هماهنگی با وزرا و روسای نهادها وسازمان‌ها و به نوعی فرماندهان نیروهای مسلح در عزل و نصب مدیران استانی، از سلسله اموری است که مسولیت استانداران را بیش از پیش برجسته و بل منحصر به‌فرد کرده است.
البته ارتباط استاندران با رییس جمهوری، معاونین رییس جمهوری و وزرا و ارتباط با کشورهای هم مرز متناسب با حوزه ماموریت خود در حوزه مبادلات فرهنگی واقتصادی با هماهنگی وزارت امور خارجه از دیگر مقولاتی است که جایگاه استاندران را بیش از پیش برجسته و پر اهمیت کرده است، بنابراین تولی گری چنین وظایف و ماموریت‌های سنگینی به علاوه‌ی وظایف مهمی که در شرح وظایف استاندران مصوب شورای عالی اداری و دیگر مسولیت‌های مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه و شورای تامین استان‌ها بر عهده‌ی آنها گذاشته شده است اینها همه نشان از گستردگی وظایف ومسوولیت‌هایی است که روسای دولت و بل حاکمیت در استان‌ها بر عهده دارند فلذا هر نوع سستی و غفلت در انتخاب استاندران می‌تواند پیامدهای زیان باری برای استان‌ها و در نهایت کشور و بر زمین ماندن مطالبات انباشته ملت در 24 خرداد در سطح ملی را در پی داشته باشد و در واقع سیاست های دولت را با شکست جدی مواجه کند و امید ایجاد شده را به یاس و ناامیدی صد چندان مبدل کند و انسجام و وحدت ملی و تعلق به ایران و کارآمدی جمهوری اسلامی را در معرض خطر مضاعف قرار دهد و راه را برای بهره برداری دشمنان بیش از پیش هموار کند و جمهوری اسلامی را در افکار عمومی و افکار جهانیان ناکارآمد نشان دهد بنابراین برای تقویت امید و در صحنه نگاه داشتن ملت و دور کردن خطرات از کشور و جلو گیری از نفوذ بیگانه‌گان لازم است در انتخاب استانداران عجولانه و بدون شاخص‌های قابل دفاع که مبتنی بر اجماع صاحبان فن در این عرصه باشد نباید به انتخاب استانداران مبادرت شود و در حقیقت در انتخاب استانداران ملاک‌ها ومعیارهای مشروحه ذیل در مقطع حساس فعلی البته که باید مطمح نظر قرار گیرد:
یک: استانداران از تجربه‌های مدیریتی در حوزه‌های سیاسی امنیتی و مناصب بالا در مدیریت‌های ملی و یا استانی و دارای برنامه و تیم اجرایی هماهنگ برای اداره استان باشند.
دو: سلسله مراتب مسئولیت‌های فوق را در حوزه های مرتبط با ماموریت ها و وظایف یاد شده را در سطوح مختلف ملی و یا استانی طی کرده باشند و دستانی پر از تجربه زیسته متناسب با ماموریت‌ها و وظایف تعریف شده در این خصوص داشته باشند
سه: با توجه به شرایط بحرانی فعلی کشور که در 34 سال گذشته بی‌سابقه می‌نماید هر آیینه باید از انتخاب چهره‌های بی‌تجربه و یا کم تجربه وغیرمتخصص اجتناب شود و انتخاب استانداران البته که نباید صرفا در ترازوی نمایندگان استان و یا امامان جمعه و یا متناسب با خواسته‌های احزاب و گروه‌های سیاسی سنجش و ارزیابی شود چرا که عبور دادن کشور از بحران‌های گسترده پیش رو، نیازمند استانداران کارآمد و فهیم در راستای منافع ملی و منطقه‌یی فراتر از علایق گروهی و قومی وسیاسی و دیگر ملاحظات و مصلحت‌های معمول و متداول می‌طلبد و در انتخاب‌ها هر آیینه باید مطالبات و خواست مردم در انتخابات 24 خرداد مورد توجه جدی قرار گیرد و نباید بر اساس خواست آنان که بازنده‌ی انتخابات بوده‌اند وموافق تغییرات نیستند عمل شود و درب اداره کشور بر پاشنه‌ی گذشته بچرخد.
چهار: آشنا بودن استانداران منتخب با ماموریت‌ها و وظایف سنگین سیاسی اجتماعی و امنیتی و اقتصادی و مدیریتی استان‌ها و توانمندی در ارتباط و همراه کردن مردم و گروه‌ها و جریانات سیاسی در جهت مطالبات مردمی که در انتظار تغییر اوضاع هستند و شریک کردن آنان به صورت سازمان یافته دراداره‌ی امور و بر خورداری از قدرت اقناع مردم در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ها و توان اعمال مدیریتی کارآمد و هماهنگ بر مدیران دستگاه‌ها در جلسات و نشست‌ها و توان تصمیم‌گیری در شرایط حساس و بحرانی و بروز حوادث غیر مترقبه از ضرورت‌های این انتخاب است.
پنج: برخورداری از توان ارتباط مناسب با نخبگان در حوزه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل علمی و تخصصی آنها در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ی استان‌ها به ویژه بهره گیری از توان و پتانسیل دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در اداره‌ی هر چه بهینه‌ی امور مختلف استان و در حقیقت مشارکت دادن همه‌ی ظرفیت‌ها در ارتقای حکمرانی مطلوب در استان‌ها و مناطق.
شش: توانایی در هماهنگ کردن کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در چارچوب قوانین موضوعه و سیاست‌های کلی نظام و تلاش در جهت عملیاتی کردن شعارها و قول‌ها و تعهدات ریاست جمهوری با فراهم کردن تمهیدات قانونی لازم.
هفت: برخورداری از توانمندی لازم در جهت هماهنگی نیروهای تامین کننده امنیت در سطح استان در چارچوب سیاست‌های اعلامی دولت تدبیر و امید و شورای امنیت ملی در سطح استان، به گونه‌ای که آزادی‌های قانونی مردم به صورت شفاف به رسمیت شناخته شود و امنیت مردم همان امنیت نظام و در واقع چیزی فراتر از آن نباشد و مردم احساس کنند که هم آزادند و هم امنیت و آرامش دارند و احساس ترس از تامین کننده گان امنیت نداشته باشند و حرمت آنها و حریم خصوصی آنها همچون گذشته مخدوش نشود.
هشت: استانداران باید به گونه‌ای انتخاب شوند که بتوانند در عزل و نصب‌های استانی تنها بر اساس منافع ملی و استانی و از همه مهمتر مطالبات مردم عمل کنند و به خاطر ماندن در استانداری و استاندار بودن منافع اکثریت مردم و نظام را قربانی منافع افراد ذی‌نفوذ و گروه‌ها و جریانات سیاسی اقلیت و دارای قدرت انحصاری و همچنین خود نکنند.
نه: به منظور هر چه بهینه‌ترشدن انتخاب استانداران لازم است کارگروهی از متخصصان مرتبط و با تجربه و آشنا به شاخصه‌ها و معیارهای لازم برای انتخاب استانداران که رویکردی بیشتر تخصصی و مدیریتی و برنامه‌یی مرتبط با وظایف و ماموریت‌های وزارت کشور و استانداران داشته باشند با مشارکت معاون سیاسی وزارت کشور در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود تا بر اساس شاخصه‌های مصوب در هیات وزیران که ضرورت تصویب آن بیش از پیش در شرایط فعلی احساس می‌شود عمل شود تا به صورت روشمند دست مداخله گران از هر نوع آن، در انتخاب استانداران و ... بسته شود و این کار گروه پس از اتخاذ تصمیم، منتخبان را به هیات دولت جهت تصویب نهایی معرفی کند تا در آینده هم هر نوع عزل و نصب تابعی از این شاخص‌ها و معیارهای مصوب در انتخاب استانداران باشد.
امید که با قاعده‌مند شدن انتخاب استانداران و دیگر مدیران، راه برای ثبات مدیریت در کشور هموار شود و سلیقه‌ها در انتخاب و یا عزل و نصب‌ها از جانب همه‌ی مداخله گران به حداقل تاثیر کاهش یابد؛ باشد که چنین شود.

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.