رئیس و دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین

اشاره
همه کسانی که قضیه فلسطین و تحولات آن را دنبال می‌کنند، اذعان دارند که امام خمینی(ره) نفحه‌ای در ملت فلسطین بود و با دم مسیحایی خود، قیام فلسطین را حیاتی دوباره بخشید.
به واقع موضوع فلسطین در حیات سیاسی امام خمینی جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
امروز در دومین و آخرین بخش آن به واکاوی مساله می‌پردازیم.
آرمان یا هدف غایی امام خمینی(ره) در پیگیری قضیه فلسطین
امام خمینی(ره) بارها و با زبان حال و قال تاکید داشتند که استعمارگران از ابتدا کوشیده‌اند تا وجود رژیم صهیونیستی را در باورها به اجبار و تهدید، تعریف، تثبیت و نهادینه سازند و بحث میان صاحبخانه و متجاوز را به بحث میان دو برادر میراث خوار تبدیل سازند که یک طرف آن برادری با شخصیت حقیقی به نام ملت فلسطین قرار دارد و در طرف دیگر برادری با شخصیت حقوقی به نام رژیم صهیونیستی. امام معتقد بود که دشمنان می‌کوشند از بحث مشروعیت وجود اسرائیل به سادگی گذر کرده و به بحث حدود و ثغور آن بپردازند که متاسفانه چند سالی است که شاهدیم جریانی از میان فلسطینیان و برخی دول عربی در مقام یارگیری دشمنان اسلام و مسلمانان، خاصه فلسطینیان این سیاست را قویا مطرح می‌سازند.
امام با توجه به این خطر بزرگ در عرصه مقاومت ضدصهیونیستی، تنها راه مداوای مشکل را محو کامل و بی‌چون و چرای رژیم غاصب صهیونیستی می‌دانست.«قبلا هم تذکر داده‌ام که دولت غاصب اسرائیل با هدف‌هایی که دارد برای اسلام و ممالک مسلمین خطر عظیم دارد و خوف آن است اگر مسلمین به آنها مهلت دهند، فرصت از دست برود و جلوگیری از آنها امکان پذیر نشود و چون احتمال خطر متوجه به اساس اسلام است، لازم است بر دول اسلامی، بخصوص و بر سایر مسلمین، عموما که دفع این ماده فساد به هر نحو که امکان دارد بنمایند و از کمک به مدافعین کوتاهی نکنند». «بیایید متحد شویم و دست جنایتکاران چپ و راست را که در راس آن، امریکاست قطع نموده و اسرائیل را از ریشه برکنیم و حق مردم فلسطین را به خودشان بسپاریم.»
امام تاکید داشت که چنانچه وجود غده سرطانی اسرائیل از سوی ملت‌های منطقه پذیرفته شود، این اقدام، ناامنی دائمی، عقب ماندگی، امنیت لغزان و تعریف شده از سوی استعمارگران، تشنج دوره‌ای و ده‌ها صفت ناپسند دیگر را برای منطقه خاورمیانه امضا کرده‌اند.« مکرر این مساله ذکر شده است که اسرائیل قناعت نمی‌کند به آن جایی که هست، قدم به قدم پیش می‌رود و هر قدمی که رفت، هی می‌گوید ما کاری نداریم، اما همین هست، فردا قدم بالاتری برمی دارد...هیچ گاه از مقصد شوم خود که حکومت بر کشورهای مسلمین از نیل تا فرات است، منصرف نخواهد شد. »
یهود و صهیونیزم از نگاه امام خمینی(ره)
همان گونه که ذکر شد امام از خلط مبحث یهود و صهیونیسم که از سوی دستگاه‌های استعماری هم برای مسلمانان و هم برای یهودیان، القاء شده و می‌شود، احساس نگرانی می‌کردند. وی معتقد بود که صهیونیسم شخصیتی حقیقی نیست.اعضای حقیقی که برای خود تعریف می‌کند، هیچ گاه در عمل ثابت نکرده که یهودیان دنیا امضا‌کننده اندیشه این جریان استعماری هستند، بلکه ممکن است در وادی فریب و نیرنگ به گونه‌ای جلوه دهد که دو دین "اسلام و یهود" و طرفدارانشان در جنگ هستند. امام بر این باور بود که صهیونیسم، یهودیان را به نوعی و ملسمانان را به نوعی دیگر مورد تجاوز و اشغال و تسخیر قرار داده است. لیکن طراحان صهیونیسم آنچنان مقوله یهود و صهیونیسم را در هم آمیخته‌اند که کسی جرات تفکیک بین آن‌ها را به خود راه ندهد. امام به صورتی ظریف به این خلط مبحث یهود و صهیونیسم تاخته است. « ما می‌دانیم که حساب جامعه یهود، غیر حساب جامعه آن هاست و ما با آن مخالف هستیم و مخالفت آن برای این است که آن‌ها با همه ادیان مخالف هستند، آن‌ها یهودی نیستند آن‌ها یک مردم سیاسی هستند که به اسم یهودی یک کارهایی را می‌کنند و یهودی‌ها هم از آن‌ها متنفر هستند و همه انسان‌ها از آن‌ها باید متنفر باشند. »
البته باید گفت که ارتباط بین جریان صهیونیسم و اندیشه پیروان موسی(ع) هیچگاه مخلوطی مانند شیر و شکر نیست و روزی یقینا این امتزاج ساختگی به همت و درایت موحدین عالم برطرف می‌گردد. اما نکته آن است که نباید آن روز دیر فرا رسد و این رسالتی است بر دوش یهودیان که می‌کوشند از این تاکتیک دشمن صهیونیستی، خلاصی یابند. مسلمانان نیز در صحنه عمل بر‌ای شان مشکل است که در سرزمین فلسطین، میان یهود و صهیونیسم، تفکیک قائل شوند. زیرا صهیونیسم، رنگ، لباس و بوی یهودیان را به عاریت گرفته است. لیکن بر مسلمانان است تا در سایر ممالک اسلامی حدود و ثغور یهودیان را رعایت کنند. همان گونه که در ایران اسلامی، یک کرسی به جمعیت یهودیان ایران در پارلمان کشور جمهوری اسلامی اعطاء گردیده است که به انتخاب خودشان نماینده می‌شوند.
راهبرد امام خمینی(ره) در قضیه فلسطین
امام مقابله با رژیم صهیونیستی تا محو کامل آن از صحفه روزگار را تکلیفی بر همه می‌دانست. راهبرد امام در این مبارزه و مقابله بر دو محور الف: خودشناسی جامع و مانع ب: دشمن شناسی کامل و بسیط استوار است.
وی معتقد بود تا ما به خود و توان خود، آشنا نشویم و باور آن را پیدا نکنیم، نمی‌توانیم به مقابله با دشمن بپردازیم. لذا اتحاد میان کشورهای منطقه و اتحاد میان ملل و دول را بسیار تاکید داشتند و پرهیز از اختلافات خانگی و دست ساخته استعمارگران که با هدف تخلیه توان کشورهای منطقه، تعریف ایجاد و تثبیت شده است، توصیه می‌کردند. بارها گوشزد نموده‌اند که توان دشمن در واقع در اختلافات میان مسلمانان نهفته است. « اگر این افتراق بین مسلمین نبود [آیا] ممکن بود که اسرائیل با یک جمعیت کمی، این طور جسور بشود و همه حیثیت مسلمین را زیر پای خودش بگذارد؟ اگر این اختلافات بین کشورهای اسلامی نبود، {آیا}امریکا می‌توانست حکومت کند بر همه کشورها [و] منافع همه کشورها را غارت کند؟» امام تاکید داشت که شناخت دشمن از ابعاد مختلف آن، حق مسلم و اصل لازم و اساسی جهت رویارویی با وی است.شناختی که شامل ادعاها، شخصیت‌ها، سیاست‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها در شئون مختلف فرهنگی،دینی،اقتصادی،اجتماعی،حقوقی، سیاسی،جمعیتی و...است.
شیوه مبارزه با دشمن صهیونیستی از نگاه امام خمینی(ره)
امام در مبارزه با دشمن صهیونیستی قائل به طی یک دور پی در پی نبودند. معتقد بودند چنانچه از سویی در جبهه مقاومت فیزیکی وارد عمل شویم و از سویی دیگر، در باب تولید، توزیع و مصرف اقتصادی و فرهنگی؛ در تیررس مقاصد صهیونیست‌ها باشیم، این اصل در واقع یک دور پی در پی است که از سویی دشمن را ضعیف و از سویی دیگر موجب تقویت آن است و این آن چیزی است که امروزه شاهد آن هستیم.بر این پایه است که امام اصرار بر تحریم اقتصادی دشمن داشت تا سربازان اقتصادی دشمن صهیونیست را که پیش از حمله نظامی وارد عمل شده اند، مورد حمله و نابود سازند.
اشغال فلسطین از سوی صهیونیست‌ها و تشکیل دولت اسرائیل ازنگاه امام خمینی(ره) ورود این رژیم به عرصه کارزار با امت اسلام است.« اسرائیل قیام مسلحانه برضد ممالک اسلامی نموده است کمک به اسرائیل چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت، حرام و مخالفت با اسلام است. رابطه با اسرائیل و عمال آن چه رابطه تجاری و چه رابطه سیاسی حرام و مخالفت با اسلام است. باید مسلمین از استعمال امتعه اسرائیل خودداری کنند.
در کنار این تحریم به طور جدی قشر جوان را به خودسازی به عنوان مقدمه‌ای رهایی از بندها؛ من جمله بند اسرائیل دعوت می‌کرد تا با آشنا سازی خود با مکتب وحی و ارزش‌های انسانی و میراث ملی و فرهنگی (فرهنگ خودی) خویشتن را از امواج شوم و سهمگین فرهنگ دشمن در امان نگه دارند.
آفات و خطرات مبارزه با صهیونیسم
در هر مبارزه‌ای یک سری آفات و خطرات برای طرف‌های مقابله وجود دارد. در مبارزه با صهیونیسم و رژیم صهیونیستی نیز برخی آفات و خطرات وجود دارد که توجه به آن‌ها برای نیل به مقصود بسیار با اهمیت است: الف:کشورهای منطقه به هیچ وجه نباید مبانی دفاع ملی و کشوری را جایگزین دفاع منطقه‌ای نماید. ب: از همگرایی با دشمن جهت طراحی یک استراتژی بازدارندگی ارضی در قالب هم گرایی اقتصادی و سیاسی بهره نبرند.
زیرا این گونه استراتژی‌ها در بلند مدت موجب نهادینه شدن وجود دشمن و زیادی خواهی او در طول زمان آینده و نیز شکسته شدن منافع منطقه‌ای در قالب منافع کشورها است که یک خطر عظیم را در پی دارد. نتایجی که این رویکرد از نگاه امام دارد، سکوت مسلمین در قبال این ستم بزرگ تاریخی و زیاده خواهی‌های صهیونیست‌ها (تسلیم دولت‌ها در برابر اراده صهیونیست هااست) و فشار به جریان مقاومت اسلامی از سوی صهیونیسم و جریان تسلیم شده در برابر آن است.
اندیشه ماتریالیستی و استعماری غرب به عنوان عقبه حمایت دشمن صهیونیست
امام خمینی، جریان حاکم بر جامعه غربی را جریانی صهیونیستی و دارای ماهیت استعماری می‌دانست که موجب تاسیس و تقویت رژیم صهیونیستی در منطقه است. ایشان بارها تاکید داشتند که صهیونیسم بین الملل و قالب آشکار آن یعنی دولت ایالات متحده امریکا از رژیم صهیونیستی به عنوان یک پایگاه و پادگان نظامی و استعماری، بهره می‌برد و در این داستان استعمار، هم در تفکر غربی و هم در تفکر شرقی اش، شریک هستند. لذا تاکید داشتند که به امید داوری این قدرت‌ها نشستن و به طرح‌های ارائه شده از سوی قدرت‌ها دل بستن، اشتباه و چیزی جز سراب نیست. « امریکا است که از اسرائیل و هواداران آن پشتیبانی می‌کند، آمریکا است که به اسرائیل قدرت می‌دهد که اعراب مسلم را آواره کند.»
اسرائیل از نگاه امام توطئه مشترک همه قدرت‌های استعماری برای سلطه بر منطقه و سرکوب تفکر و جریان ضدسلطه است.
« اسرائیل با تبانی و همفکری دولت‌های استعماری غرب و شرق زاییده شده و برای سرکوبی و استعمار ملل اسلامی به وجود آمد و امروز از طرف همه استعمارگران حمایت و پشتیبانی می‌شود.»
شناخت این تبانی و توطئه مشترک شرق و غرب استعمارگر، از سوی ملت‌ها تصمیم گیری درباره نحوه تعامل با پدیده رژیم صهیونیستی را آسانتر می‌کند و موجب خیزش‌های مردمی و حضور مردم در صحنه نهضت ضدصهیونیستی خواهد شد.
عمل به تکلیف به عنوان تنها راه رهایی از ستم
امام خمینی(ره) در طول حیات با برکت خویش، ضمن توصیف درست از چرایی تاسیس رژیم صهیونیستی و جریان مسلط بر این ماجرای تلخ تاریخ معاصر و با توجه به دور راه‌های پیموده شده قبلی و با نگاه به الگوی انقلاب اسلامی و تجربه شیرین ملت ایران، تنها راه رهایی از این ستم بزرگ را عمل به تکلیف از سوی امت می‌دانست و مثلث ایمان، جهاد و شهادت را در مقابله با خصم صهیونیستی اساس این تکلیف می‌شمرد. برهمین اساس می‌گفتند در هر کاری ما مامور به تکلیف هستیم، نه نتیجه. از آنجا که این تکلیف زمانی نتیجه می‌دهد که یک حرکت جهانی و گسترده علیه صهیونیسم بین الملل و استعمار جهان خوار، پدیدار شود. لذا ایشان روز جهانی قدس را کلید این حرکت برشمردند و آن را مقدمه‌ای برای حل مشکلات بشریت دانستند.« روز قدس، یک روز اسلامی است و یک بسیج عمومی اسلامی بود و امیدوارم که یک حزب به اسم حزب مستضعفین در تمام دنیا بوجود بیاید و همه مستضعفین با هم در این حزب شرکت کنند و مشکلاتی که سر راه مستضعفین است از میان بردارند و قیام در مقابل مستکبرین و چپاولگران شرق و غرب کنند و ندای اسلام را وعده اسلام را که حکومت مستضعفین بر مستکبرین است و وراثت ارض برای مستضعفین است، محقق کنند.»
نتیجه گیری
بی تردید نگاه امام خمینی(ره) به مساله فلسطین را از صور مختلف دیگری نیز می‌توان مورد اشاره قرار داد که البته نیازمند فرصت و مجال دیگری است. ولی به طورکلی می‌توان گفت امام خمینی(ره) جنگ با صهیونیسم بین الملل و قدرت‌های زیادی خواه را یک جنگ دائمی میان مستضعفین و آن‌ها می‌دانست و فلسطین و قدس را به عنوان محور این حرکت مطرح می‌سازند و ایران اسلامی و نهضت اسلامی برآمده از آن را به عنوان خاستگاه و پایگاه اصلی و محور دیگر آن می‌دانند و آموزه‌های اسلامی را به عنوان محور ایدئولوژیکی این تقابل معرفی می‌کنند. زیرا صهیونیسم تقریبا همه آموزه‌های دینی و غیردینی دیگر را در عرصه مقابله با خود، خلع سلاح ساخته است و امروزه تفکر اسلامی مبتنی بر الگوی انقلاب اسلامی که حضرت امام خمینی(ره) از آن به عنوان اسلام ناب محمدی(ص) یاد می‌کردند به تنهایی در برابر این جریان ایستاده است و با توجه به روند مطرح در سطح بین‌المللی و با نگاه به اینکه جنگ و مبارزه واقعی میان صهیونیسم زورمدار و سلطه طلب و اسلام است، اقشار ستمدیده جهان که امام از آنان با عنوان مستضعفین یاد می‌کند به طور طبیعی با الهام از ایدئولوژی اسلام می‌توانند در برابر صهیونیسم بایستند و موفقیت را چشم داشته باشند و از آنجاکه فلسطین خاکریز اول این جنگ است، حمایت از آزادی فلسطین تکلیفی جهانی است.
*امام تاکید داشت که چنانچه وجود غده سرطانی اسرائیل از سوی ملت‌های منطقه پذیرفته شود، این اقدام، ناامنی دائمی، عقب ماندگی، امنیت لغزان و تعریف شده از سوی استعمارگران، تشنج دوره‌ای و ده‌ها صفت ناپسند دیگر را برای منطقه خاورمیانه امضا کرده اند
*امام خمینی، جریان حاکم بر جامعه غربی را جریانی صهیونیستی و دارای ماهیت استعماری می‌دانست که موجب تاسیس و تقویت رژیم صهیونیستی در منطقه است. ایشان بارها تاکید داشتند که صهیونیسم بین‌الملل و قالب آشکار آن یعنی دولت ایالات متحده امریکا از رژیم صهیونیستی به عنوان یک پایگاه و پادگان نظامی و استعماری، بهره می‌برد و در این داستان استعمار، هم در تفکر غربی و هم در تفکر شرقی‌اش، شریک هستند.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.