یادداشتی از: علی باقری

«آیا شخصیّت‌ها را هم می شود تحریف کرد؟ بله. تحریف شخصیّت‌ها به این است که ارکان اصلی شخصیّت آن انسان بزرگ، یا مجهول بماند، یا غلط معنا شود، یا به ‌صورت انحرافی و سطحی معنا شود؛ همه‌ی اینها برمیگردد به تحریف شخصیّت. شخصیّتی که الگو است، امام و پیشوا است، رفتار او، گفتار او برای نسلهای بعد از خود او راهنما و رهنمود است، اگر تحریف شود زیان بزرگی به‌وجود خواهد آمد» بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بیست و ششمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی (س) که نشانگر اهمیت پاسداشت اندیشه و افکار والای حضرت امام با تمام ابعاد وجودی برای شیفتگان حال وآینده آن امام است.

متاسفانه مدتی است چنین به نظر می آید تعدادی پایگاه خبری با گرایش جناحی مطلوب خویش و به تناسب ضرورت مواقع لزوم ایشان با تقطیع فرمایشات حضرت امام - پس و پیش کردن اسناد به جا مانده از امام وعبارات سازگار با خواسته و مقاصد سیاسی خویش را به شکل انحصار مطلوب از بیانات حضرت امام بهره برده و به اصطلاح از امام و انقلاب دفاع می کنند!! یکی از این اقدامات تحریف گونه مربوط به خبرگزاری ....است که با شناسه خبر 986600 در سرویس سیاسی آن خبرگزاری ، رقم خورده !

13 فراز از فرمایشات حضرت امام که در ادامه به موارد ویرایش ،حذف ، پس و پیش کردن عبارات و بخشی هایی از اصل بیانات حضرت امام که اتفاق افتاده ؛ اشاره خواهد شد. که متاسفانه به صورت بازنشر در سایتهای مشابه و همگرایش سیاسی این خبرگزاری تکرار شده و با عنایت به آدرس دهی از منبع نفیس مجموعه« صحیفه امام » به نوعی ، چنین القاء شده که عبارات استفاده شده از حضرت امام به تمام و کمال و عین عباراتی است که در این منبع ارزشمند آمده است !!در حالی که چنین نیست!

قابل ذکر است با شرایط حساس زمان انتخابات پیش رو و امکان بهره برداری له و یا علیه گرایشات گروهی از این فرمایشات حضرت امام که قطعا بی تاثیر در نتیجه انتخابات نخواهد بود و این برخلاف دفاع از امام و انقلاب و اهداف والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران عزیز و جذب حداکثری مشارکت مردمی در عرصه ی تعیین سرنوشت خویش و جامعه خواهد بود . که چه بسا به تعبیر امروزی خدای ناکرده مورد استفاده ابزاری واقع شود به همین دلیل برای نگارنده ، انگیزه ای شد برای بازبینی 13 فراز انتخابی این خبرگزاری.

فرض بر اینکه اگر نعوذ بالله قرآن و کلام اللهی که حاصل و ثمره ی بعثت پیامبر عظیم الشان بود در گذر تاریخ هر کس فقط از سر خیر خواهی ، احساس تکلیف می نمود صرفا یک حرف و یا کلمه و یک عبارتی را حذف و اضافه و یا پس و پیش می نمود تا مفهوم خیر اندیشانه خویش را با دید اصلاح طلبانه و سلیقه ای متناسب با فهم و بینش خویش را اعمال و ترویج نماید ! آیا رسیدن قرآن کنونی به نسل حاضر قابل تصور بود؟! این بدین معنا است که هرچه که ارزش مطلق اخلاقی ، معنوی و اخروی دارد حفظ تمام و کمال و بدون هیچ دخل و تصرفی و انتقال آن به آیندگان اهمیت ویژه دارد تا آیندگان با بررسی شرایط ظرف زمانی و مکانی حقایق را بدون کاستی دریافت و خود انتخاب نمایند . چرا که خود در نهایت نزد ایزد منان پاسخگو نسبت به اعمالشان هستند.

قبل از بررسی فرازهای استفاده شده خبرگزاری مورد نظر- یاد آور می شوم طبق ماده یک «قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه» که در تاریخ 26/6/69 به تصویب مجلس شورای اسلامی و متعاقبا در تاریخ 3/7/69 به تصویب شورای نگهبان رسیده ؛ دخل و تصرف و تحریف آثار مکتوب یا غیر مکتوب حضرت امام جرم بوده و قابل پیگرد قانونی است.

توجه یک:

به نظر موارد اشکال در عبارات استفاده شده این خبرگزاری به دو دسته کلی تقسیم می گردد :

بند1- در جملات استفاده شده بدون آوردن پس و پیش عبارات و به واقع تقطیع بحث مورد نظر و بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی ، اجتماعی ، زمانی ، مکانی و موضوع کلی بحث مطرح شده از سوی حضرت امام خمینی (رض) ، مفهوم و فحوی کلی موضوع بحث حضرت امام ، به درستی به مخاطب منتقل نمی شود !

بند2-به نظر می رسد جملات ویرایش شده با قصد تناسب سازی با شرایط سیاسی انتخابات پیش رو و با مقاصد جناحی و گروهی ، تغییر یافته است! در حالی که در رسم امانت داری ، نمی بایست سبک خاص و ویژه حضرت امام در ارتباط کلامی با مردم که به نظر کارشناسان از موفقترین و تاثیر گذارترین شیوه ایشان برای ارتباط با مخاطب مردمی بود دستخوش تغییر سلیقه ای شود.

توجه دو:

13 فراز از بیانات حضرت امام که در خبرگزاری مورد نظر با تیتر(همه باید بپذیریم که میزان تشخیص شورای نگهبان است) استفاده شده در متون ذیل به صورت «زیر خط » نشان داده شده و در پایان هر جمله شماره ی فراز داخل پرانتز ذکر شده است. در مواردی در یک فراز بخشی از عبارات بدون «زیر خط » است ، به معنای حذف آن قسمت در خبرگزاری است و یا در مواردی که عباراتی داخل {..} قرار گرفته ، به معنای ویرایش صورت گرفته توسط خبرگزاری است.

تاکید میشود بدون درنظر گرفتن دو توجه فوق الذکر، درک تغییرات اتفاق افتاده در متن درج شده در خبرگزاری مورد نظرامکان پذیر نیست.

***

متن ذیل ، پیام به ملت ایران به تاریخ 25 اردیبهشت 63 حضرت امام است که سه فراز از این متن تحت عنوان جملات 1،3،9 درخبرگزاری مورد نظر استفاده شده که ذیل آن خط کشیده شده است . که تداعی کننده ایراد بند یک موارد اشکال است. در عین حال فراز9 در بردارنده اشکال بند2 نیز هست « به این آقایان» از عبارت حضرت امام حدف شده است! به واقع با این حذف ، جمله ی خطابی به گروه مورد نظر حضرت امام به یک خطاب کلی تغییر داده شده است!

«چنانچه مشاهده مى‏شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراى اسلامى، افرادى که نظریه شوراى محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضى حوزه‏ها موافق میل‏شان نبوده است دست به شایعه افکنى زده و(شروع فراز3 -استفاده شده خبرگزاری) اعضاى محترم شوراى نگهبان- ایدهم اللَّه تعالى- را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند(پایان فراز3)، تضعیف و یا خداى ناکرده توهین مى‏نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‏اند غافل از آنکه پیامد چنین اعمال و جوسازى‏ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالى چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بى‏توجه به نتایج ناروا و اسف‏بار آن باشد.معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهاى ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم. (شروع فراز9-استفاده شده خبرگزاری)من به این آقایان هشدار مى‏دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است. (پایان فراز9) همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد مى‏شود و در آخر، رژیمى را ساقط مى‏نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصى‏مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهورى نوپا که مورد هجوم قدرت‏ها و ابرقدرت‏هاست وفادار باشیم.در خاتمه باید بگویم که (شروع فراز1 -استفاده شده خبرگزاری) حضرات آقایان فقهاى شوراى نگهبان را با آشنائى و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مى‏دانم(پایان فراز 1) و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود. و به شوراى نگهبان تذکر مى‏دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خداى متعال اتکال کنید. از خداوند تعالى عنایت و رحمت براى ملت عزیز را خواستارم.» صحیفه امام ج 18 ص432

***

حضرت امام در بیانات ذیل تاکید بر صلاحیت همه قوای سه گانه و متصدیان امور ، متعهدان به اسلام و خادمان به ملت را دارند و صرف استفاده از بخشی از فرمایشات ، فاقد فحوی کلی بحث مورد نظر حضرت امام است.

«..مجلسمان را شما ملاحظه کنید، بسیارى از آنها را من از نزدیک مى‏شناسم؛ یعنى سابقه طولانى دارند، مثل رئیس مجلس و بسیارى از آقایان دیگر، و آنها را با تعهد و تعهد به اسلام و خدمتگزارى و هر چه توان دارند، آنها را مى‏شناسم. و در این طول مدتى که مجلس برپاست مى‏دانم که همه اینها خدمتگزارند؛ در بین آنها من نمى‏توانم یکى را پیدا کنم که بتوانم بگویم که این، تعهد به اسلام ندارد. البته اختلاف سلیقه، اختلاف دید، اختلاف اجتهاد در هر قشرى هست، در علما هم هست، در مجتهدین هم هست، در شما آقایان هم هست که اختلاف سلیقه دارید، اختلاف دید دارید، لکن همه مشترک‏اند در اینکه خدمتگزارند و همه مى‏خواهند خدمتگزار باشند. و در بین آنها من حتى یک نفر را نمى‏توانم بگویم که این یک نفر به اسلام خیلى علاقه ندارد، همه‏شان علاقه‏مندند با اختلاف سلیقه‏اى که دارند و (شروع فراز2 -استفاده شده خبرگزاری) شوراى نگهبان، این فقهایى که در آنجا هستند تمامشان را من از نزدیک سالهاى طولانى مى‏شناسم، که باید بگویم اینها را من بزرگ کرده‏ام(پایان فراز2)، آنها هم که حالشان معلوم است. و امّا دولت، آنها را هم بعضى از آنها که سالهاى طولانى من با آنها آشنا بودم، بعضى از وزرا و بعضى از آنها را در این مدتى که متصدى خدمت بودند، با آنها آشنا شدم و آنها را شناختم، اینها هم همه‏شان مى‏خواهند خدمت بکنند. شما گمان نکنید که در بین آنها، یکى پیدا بشود که نخواهد خدمت بکند. و آنچه که توان دارند اینها، هم توان خودشان را انجام مى‏دهند و آن قدر که قدرت دارند عمل مى‏کنند. قوه قضائیه هم که معلوم است اشخاصش، من از اوّل آشنا بودم به بسیاریشان و الآن هم اشخاص معتبرى در آنجا هستند، متعهدى هستند، و لکن من تفصیل دیگر نمى‏خواهم بدهم. من مى‏خواهم حالا به شما آقایان گرفتارى؛ بعض گرفتاریهاى اینها را، نه همه را، بعض گرفتاریهایى که دولت الآن با آن مواجه هست عرض کنم تا ببینید که با این گرفتاریها الآن هم بسیارى از کارها را انجام داده‏اند، و در سرتاسر کشور خدمتهایى کرده‏اند که در این پنجاه سال نشده است. این آیا سزاوار این نیست که ما تقدیر کنیم از آنها و تشکر؟...»صحیفه امام ج17 ص273-

***

در بیانات ذیل، حضرت امام بر اجابت خواسته مردم که همان اسلام است تاکید می فرمایند در عین حال اشاره به حدود قانونی و الزام به رعایت آن از سوی قوای سه گانه ، رئیس جمهور و شورای نگهبان را دارند و از طرف دیگر احترام و التزام به قانون را برای همگان لازم دانسته اند لذا صرف استفاده از بخشی از فرمایشات ، فاقد فحوی کلی بحث مورد نظر حضرت امام است. خبرگزاری مورد نظر فراز 6 و 4 را از بیانات این بخش به صورت ویرایش شده و با حذف و اضافه واژ ها استفاده کرده است که فراز استفاده شده با «زیر خط» مشخص شده و موارد اضافه شده توسط خبرگزاری با علامت{...} مشخص شده و موارد حذف شده خبرگزاری در داخل فراز بدون «زیر خط » مشخص شده است. در فراز 6 استفاده شده خبرگزاری «از مردم پذیرفت» «رای دادند» « مردم شانزده میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رای دادند» «ند»« نه» «من رئیس جمهور را قبول ندارم ، من دولت را قبول ندارم» را حذف کرده و در عوض {و} {رای دادند} { هستند} { این طور نباشد که } به این فراز اضافه شده است ! در فراز 4 استفاده شده خبرگزاری « که این» «و» را حذف کرده است!

«... این مردم اسلام را مى‏خواهند. اگر پایتان را از اسلام کنار بگذارید این طلبه‏اى که اینجا نشسته با کمال قوا با شما مخالفت مى‏کند. همه ملت اسلام هم اسلام را مى‏خواهند.من اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است سال اجراى قانون باشد. باید حدود معلوم بشود. آقاى رئیس جمهور حدودش در قانون اساسى چه هست، یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت مى‏کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت مى‏کنم. آقاى نخست وزیر حدودش چه قدر است، از آن حدود نباید خارج بشود. یک قدم کنار برود با او هم مخالفت مى‏کنم. مجلس حدودش چه قدر است، روى حدود خودش عمل کند. شوراى نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضاییه حدودش چى است؛ قوه اجرائیه. قانون معین شده است. نمى‏شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط مى‏کنى قانون را قبول ندارى! قانون تو را قبول ندارد. (شروع فراز6 -استفاده شده خبرگزاری) نباید از مردم پذیرفت، از کسى پذیرفت، که ما شوراى نگهبان را قبول نداریم. نمى‏توانى قبول نداشته باشى. مردم رأى دادند به اینها، مردم شانزده میلیون تقریباً یا یک قدرى بیشتر رأى دادند{و} به قانون اساسى{رای دادند}. مردمى که به قانون اساسى رأى دادند منتظر{هستند} ند که قانون اساسى اجرا بشود؛ نه{این طور نباشد که }هر کس از هر جا صبح بلند مى‏شود بگوید من شوراى نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسى را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه!(پایان فراز6)همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، و لو بر خلاف رأى شما باشد. باید بپذیرید، براى اینکه میزان اکثریت است؛ و (شروع فراز4 -استفاده شده خبرگزاری) تشخیص شوراى نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه ما باید بپذیریم.(پایان فراز4) من هم ممکن است با بسیارى از چیزها، من که یک طلبه هستم، مخالف باشم. لکن وقتى قانون شد [تصویب‏] خوب، ما هم مى‏پذیریم. بعد از اینکه یک چیزى قانونى شد دیگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فى الارض است؛ و باید با او دادگاهها عمل مفسد فى الارض بکنند. و اگر نه، رأى مى‏دهد آرام. با رأى آرام هیچ کس مخالف نیست. شما مى‏گویید که نخیر، اینکه گفتند اینها اشتباه کردند؛ ولى ما در مقام عمل قبول داریم. رأیمان این است که این جورى نیست؛ اما در عمل ملتزم هستیم.

این هیچ مانعى ندارد. البته مسائل اگر مسائل اسلامى باشد، اگر در رأى هم مخالف باشید، باید تو سرتان زد! اما اگر یک مسائل سیاسى هست، مسائل [دیگر] هست، مى‏گویید اینها اشتباه کرده‏اند، بسیار خوب، ممکن است یک میلیون جمعیت هم اشتباه بکنند؛ این اشکال ندارد؛ اما در عین حالى که اعتقادتان این است که اینها اشتباه کرده‏اند، در عین حال باید بپذیرید. چاره ندارید...»صحیفه امام ج 14 ص 377

***

در بیانات ذیل ،حضرت امام تاکید بر قوام همیشگی شورای نگهبان داشته و تذکراتی کلیدی و مهم برای استمرار قوام این نهاد را فرموده اند . لذا صرف عبارات استفاده شده در خبرگزاری مورد نظر و حذف تذکرات حضرت امام ،تعجب برانگیز است ! در عین حال در فراز 13 «گاهی می بینید ...از کسی دیگری بر نمی آید» حذف گردیده و یا در فراز8 « می کردند » به {انجام می دادند} تغییر یافته است!

(شروع فراز5 -استفاده شده خبرگزاری) «..من با نهاد شوراى نگهبان صد در صد موافقم و عقیده‏ام هست که باید قوى و همیشگى باشد( پایان فراز 5)، ولى حفظ شورا مقدارى به دست خود شماست. برخورد شما باید به صورتى باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد. شما نباید فقط به فکر حالا باشید و بگویید آینده هر چه شد، باشد. شیاطین بتدریج کار مى‏کنند. امریکا براى پنجاه سال آینده خود نقشه دارد. شما باید طورى فکر کنید که این شورا براى همیشه محفوظ بماند. رفتار شما باید به صورتى باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده‏اید. اینکه شما یکى و مجلس یکى، شما یکى و دولت یکى، ضرر مى‏زند. (شروع فراز12 -استفاده شده خبرگزاری) شما روى مواضع اسلام قاطع بایستید، ولى به صورتى نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت مى‏کنید. صحبتهاى شما باید به صورتى باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونى خودتان عمل مى‏کنید، نه یک قدم زیاد و نه یک قدم کم.( پایان فراز 12) (شروع فراز13-استفاده شده خبرگزاری) در همان محل قانونى وقوف کنید، نه یک کلمه این طرف و نه یک کلمه آن طرف. گاهى ملاحظه مى‏کنید که مصالح‏اسلامى اقتضا مى‏کند که به عناوین ثانوى عمل کنید. به آن عمل کنید گاهى مى‏بینید که باید نخست وزیر در کارى دخالت کند که اگر دخالت نکند به ضرر اسلام است، به او اجازه دهید عمل کند. ضرورت اقتضا مى‏کند که نخست وزیر فلان کار را انجام دهد که از کس دیگرى بر نمى‏آید. شما باید سعى کنید که نگویند مى‏خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتى در مسائل اجرایى. البته خود این مسائل را مى‏دانید و عمل مى‏کنید، ولى من تذکر مى‏دهم. شما باید توجه داشته باشید که اگر مباحثات به مناقشات تبدیل شود و جلوى یکدیگر بایستید، اسباب این مى‏شود که شوراى نگهبان تضعیف شود و در آتیه از بین برود.(پایان فراز13) و (شروع فراز8 -استفاده شده خبرگزاری) آن کسانى که علمایى را که قبلًا کار شوراى نگهبان را مى‏کردند،{ انجام می دادند} کنار گذاشتند، به این خاطر بود، که کم کم آنها را مخالف خود احساس کردند و کنار گذاشتند و بتدریج این شیطنت صورت گرفت. پس همه ما باید بیدار باشیم.»(پایان فراز8) صحیفه امام ج19 ص44 و 45

***

بیانات ذیل بخشی از وصیت نامه حضرت امام راجع به وظایف شورای نگهبان و ناظر بر کنترل مصوبات مجلس و عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی است و با تاکید بر ملاحظه ضرورات کشور است لذا صرف استفاده خبرگزاری مورد نظر از بخش اول فرمایشات حضرت امام و حذف ادامه بحث ، فحوی کلی بحث مورد نظر حضرت امام را نمی رساند.

(شروع فراز11-استفاده شده خبرگزاری) «000از شوراى محترم نگهبان مى‏خواهم و توصیه مى‏کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسلهاى آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامى و ملى خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتى واقع نشوند (پایان فراز 11) و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى بدون هیچ ملاحظه جلوگیرى نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهى با احکام ثانویه و گاهى به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.000»

***

در بیانات ذیل حضرت امام ، که ناظر بر اهمیت مجلس و مصوبات آن و تاکید بر مجلس در راس امور است را شامل می شود در عین حال تاکید به مراحل تصویب قانون را دارد و پس از تصویب قانون و تایید نهاد شورای نگهبان و چون قانون مراحل خود را گذرانده است . با وجود رای فردی مخالف با قانون ،همگان موظف به اجرای قانون هستند . نه این که کسی حق اظهار نظر بدون مفسده را ندارد - دارد . البته با مراعات شرط مزبور ،کسی هم حق تعرض به ایشان را ندارد. به هر حال در فراز 10 مورد استفاده خبرگزاری مورد نظر ، و با حذف «و این مجلس کذا» و «و مفسد است یک همچو آدمی» و «باید» و از طرف دیگر با اضافه کردن {کسی} و {یک همچو آدمی مفسد است و باید} که حکم ویرایش و دخل و تصرف در اصل بیانات حضرت امام را دارد - متاسفانه خبرگزاری مورد نظر رسم امانتداری را بجا نیاورده است! در عین حال فحوی کلی بحث مورد نظر حضرت امام را نمی رساند.

«...من تکرار مى‏کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأى داد و شوراى نگهبان هم آن رأى را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمى‏گویم رأى خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأى خودش را بگوید؛ اما (شروع فراز10-استفاده شده خبرگزاری) اگر {کسی }بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شوراى نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است، و مفسد است یک همچو آدمى،{ یک همچو آدمى مفسد است و باید }تحت تعقیب مفسد فى الارض باید قرار بگیرد.(پایان فراز10)این مجلس ما حصل خون یک جمعیتى است که وفادار به اسلام بودند؛ و این مجلس عصاره زحمتهاى طاقت فرساى این ملت مسلمان بوده است؛ این مجلس فراهم آمده از «اللَّه اکبر» هاى مردم است؛ اگر بنا باشد که این مجلس فراهم آمده از «اللَّه اکبر» مردم قدمى بر خلاف اسلام بگذارد، این مجلس مجلسى خواهد بود که بر خلاف مسیر مسلمین عمل کرده. با تمام قدرت، بدون اینکه ملاحظه از احدى و از مقامى بشود، مجلس باید مسائل را طرح بکند. و رد و بدل و انتقاد صحیح، بدون جار و جنجال، بدون هیاهو، مسائل را بگویند. کسى که مخالف است مخالفت خودش را بدون هیاهو بگوید. آن که موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگوید. و بعد هم رأى بگیرند. وقتى رأى گرفتند، اگر اکثریت رأى داد، و بعد هم برده شد پیش شوراى نگهبان و آنها هم صحیح دانستند این رأى را، مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسى ندانستند، اگر بعدها بخواهند شیطنت بکنند، این شیطنتها از مبادى غضب، از مبادى فاسد، بیرون مى‏آید. باید سر تسلیم به مجلس، یعنى سر تسلیم به اسلام وقتى مخالف اسلام نیست، سر تسلیم به اسلام فرود آورد. روشهاى غیر اسلامى را، اگر هم در باطن- خداى نخواسته- دارند، نباید دیگر اظهار بکنند و نباید اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش کنند. این یک مسئله‏اى است اساسى، و باید همه توجه داشته باشند. به مجرد اینکه یک مطلبى بر خلاف رأى یک نفر است، نباید بگوید مجلس درست نیست. این خودش را اصلاح کند. این خودش درست نیست. نباید بگوید شوراى نگهبان درست نیست. این خودش درست نیست. باید خودش را اصلاح بکند. و این گرفتارى هست براى ملت ما. و من امیدوارم که مجلس یک مجلس اسلامى، مجلس عبادت باشد؛ نه مجلسى که- خداى نخواسته- معصیت در آن واقع بشود و به دیگران اهانت کنند؛ به کسى بد بگویند. اینها خلاف اسلام است. و نباید بشود...»- صحیفه امام ج 14 ص 370

***

متن ذیل مربوط به پیام ده ماده ای در رابطه با مصالح کشور ، امور جنگ و حل اختلاف سران به تاریخ 25 اسفند 59 است که متاسفانه خبرگزاری مورد نظر بند دو پیام را تقطیع و ویرایش کرده است و در عبارت پیام «می باشند» به {است}و «یکی از این مقامات »به {آن} و «آنان» به {آن} تغییر یافته است!

«...2- مقامات فعلى، ریاست جمهورى، دولت، ریاست دیوان عالى، دادستانى کل کشور، مجلس شوراى اسلامى، (شروع فراز7 -استفاده شده خبرگزاری) شوراى نگهبان، قانونى مى‏باشند {است}و کسى حق ندارد در مصاحبه‏ها و نطقها و رسانه‏ها به یکى از این مقامات {آن}توهین و یا آنان {آن}را تضعیف نماید( پایان فراز 7)؛ و متخلف به ملت معرفى و مورد مؤاخذه قرار مى‏گیرد. ...» صحیفه امام ج 14 ص202

سئوالی که از سرویس سیاسی خبرگزاری محترم مورد نظر باید پرسید این است با چه انگیزه ای از مجموع 7پیام و سخنرانی و متن مستقل مندرج در «صحیفه امام» به لحاظ تاریخی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(رض)؛ 13 فراز بدون مراعات حتی ترتیب شماره فراز که بعضا در یک متن مستقل نیز این ترتیب رعایت نشده است-استفاده شده- چرا ؟! به عنوان نمونه فراز های انتخابی به ترتیب 3 -9 -1 در پیام 25 اردیبهشت 63 و یا فرازهای 5-12-13-8 در سخنرانی 11 شهریور 63 با ترتیب شماره های انتخابی تناسب ندارد ؟! باید گفت اگر افکار والای حضرت امام برایمان عزیز است، اگر اعتقاد قلبی به این داریم که سیره عملی و نظری امام راحل، چراغ راهمان است، اگر اصرار داریم راه امام همان ادامه راه پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) است و نجات بخش انسان از ظواهر فریبنده ی دنیوی است پس چرا همه با هم پاسداشت این ارزشهای انسان ساز را ارج نمی نهیم. و به بهانه دفاع از امام و انقلاب بعضا با اعمال سلیقه در این ارزشهای والا و مورد قبول به وجود آمده ، کوتاهی می کنیم!- مجددا تاکید می شود حفظ باور و ارزشهای مقدس انقلاب که بخصوص ، همگی برگرفته از مجموعه اسناد قلمی ، صوتی ،تصویری و سیره عملی و نظری حضرت امام خمینی (رض) است بدون کم و کاست و دخل و تصرف حتی بدون تغییر یک «و» -کوشا و تمام اهتمام را داشته باشیم. و خدای ناکرده با مقاصد و منافع زود گذر و یا با گرایش گروهی و فردی سیاسی ؛ در تضعیف ارزشهای والای انقلاب و امام عزیز، قدم برنداریم!

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.