شمخانی با اشاره به عملکرد حضرت امام (س)، در دوران پرافتخار دفاع مقدس گفت: حضرت امام هم ساختارسازی کرد و اضافه بر فرهنگ ساختار اجتماعی‎ را ایجاد کرد و در صحنه فرهنگ و عمل، دفاعی که ایجاد شد را گسترش داده است.

تولید تقسیم بندی اسلام به اسلام ناب و اسلام آمریکایی، مختص امام خمینی (س) است.
امیر دریابان علی شمخانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، با بیان این مطلب معیارهای اسلام ناب محمدی (ص) را برشمرد و گفت: در اسلام دو نوع نگاه داریم. اسلام ناب محمدی (ص) که امام خود پایه گذار، مدافع و بنیان گذار این نوع اندیشه بود و زمان ولادت چنین تفکری غیر از ولادت تعریف چنین تفکری است. یعنی زمان عملیاتی این تفکر از قبل از انقلاب شروع شد و این خود یک پدیده منحصر به فردی است.
وی در ادامه با اشاره به تقسیم بندی اسلام از نظر امام افزود: دو نوع اسلام داریم. اسلام ناب محمدی (ص) و اسلام امریکایی. خود این تقسیم بندی هم شجاعت و هم ذهن فعال و هم به نوعی بیان یک پدیده درونی بود که امام را وادار کرد بعد از سال ها انتظار، آن را بیان کند.
شمخانی در ادامه گفت: اسلام ناب محمدی (ص) و اسلام امریکایی نمادهایی داشت. اسلام ناب محمدی (ص) نماد اسلامی بود که قبل از حاکمیت اسلام مقابله با رژیم شاه را مدنظر قرار داده بود و از مبارزات فرعی خود را تفکیک کرده بود. قبل از پیروزی انقلاب مبارزه به نام اسلام بود ولی مبارزه ای که بر این باور شد که فقه را می توان به عنوان دستور عملیاتی حکومت، حاکم کرد، یک نوع تفکر بود. تفکر دیگری نیز وجود داشت که در مبارزه با انحرافات دینی علم مبارزه با انحرافات را برداشته بود. البته این تفکر دوم مورد تائید سیستم، به مفهوم حکومت نیز بود. هر دوی این مبارزات وجود داشت ولی از دو جنس مختلف بود.
شمخانی در ادامه افزود: یکی از مختصات اصلی اسلام ناب محمدی (ص) اصلی و فرعی کردن مبارزه است در مقابل اسلام غیر از آن. قبل از پیروزی انقلاب همان طور که اشاره شد، جریانات اسلامی مبارز وجود داشت اما این جریانات با پدیده های معلول مبارزه می کردند نه پدیده های علت. در آن زمان علت، سیستم حکومت بود و پدیده های معلول بعضی حواشی سیستم مثل بهاییت بود. این مبارزه حاشیه امنی برای سیستم ایجاد می کرد. سیستمی که با همه وجود ضددینی بود.
وی نوع دوم مبارزه را انتخاب اهداف درست در هر مرحله معرفی کرد و گفت: نوع دوم مبارزه که امام به دنبال آن بود، بر اساس اسلام ناب محمدی (ص) بود. نظریه های حضرت امام در حاکمیت یک فقیه و یک عالم صالح با خصوصیات مشخص که البته امام تعریف می کند، در برابر نوع مبارزه دیگران که بیان می کردند در آن زمان که تنها حکومت شیعی در جهان رژیم شاه بود و تضعیف این حکومت منجر به تضعیف حاکمیت شیعه در جهان می شد، قرار می گرفت.
شمخانی در ادامه افزود: تضعیف تنها حکومت شیعی جهان در مساله مبارزه تردیدهای زیادی ایجاد می کرد ولی اسلامی که امام مشخص کرده، غیر از این بود که تردید ایجاد کند بلکه می گفت، راه حاکمیت شیعه در این است که کس دیگری با صلاحیت های دینی حاکم شود و این هم یک نوع انشقاق بود.
وی همچنین ادامه داد: در جریان مبارزه بعد از انقلاب، نوعی عملیات تبدیل صورت گرفت. یعنی همین کسانی که مبارزه با معلول ها را دنبال می کردند و بقای حکومت شاه را به نوعی بقای حکومت شیعی می دانستند، تصویری که از حاکمیت دینی تصور می کردند به نوعی، مبارزه با این نوع حاکمیت دینی بود که امام بنیانگذاری کردند.
شمخانی با اشاره به جریان دیگر مبارزه، ادامه داد: امام این زمان و بعد از تحمل سال ها سکوت، از 15 خرداد 42 تا سال 63 یا 67 که امام این موضوع را مطرح می کند. در حقیقت وقتی حضرت امام، این دسته را مشخص می کند، نمادهای مشخصی را معرفی می کند که شاخص‌های اسلام ناب محمدی (ص) و اسلام امریکایی را مشخص می کند که برای هر فردی مسیر درست از مسیر بدل یا غیر واقعی را بیان می کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: در این جریانات، حوادث مختلفی هم رخ داد بعضی از این موضوع برای عقده گشایی استفاده کردند که باز هم می خواست مسیر مبارزه را منحرف کند و به جای این که از این موضوع به عنوان مبنایی برای اندیشه استفاده کند، مبنایی برای تسویه حساب با افراد مطرح شد که امام تصریح کرد که این موضوعی برای تسویه حساب شخصی نیست. بلکه راهنمای عمل و فانوس دریایی برای هدایت کشتی فکر است.
وی همچنین گفت: این معیارهای حضرت امام بود که در هر فرصتی که پیدا می کردند، بیان می نمودند. معمار اصلی این موضوع هم خود امام بود. اصلا تعریف حضرت امام یعنی تعریف اسلام ناب محمدی (ص).
شمخانی با اشاره به عملکرد حضرت امام (س)، در دوران پرافتخار دفاع مقدس گفت: حضرت امام هم ساختارسازی کرد و اضافه بر فرهنگ ساختار اجتماعی‎ای را ایجاد کرد و در صحنه فرهنگ و عمل دفاعی که ایجاد شد را گسترش داده است.
وی افزود: حضرت امام (س) در آن زمان، سه کار انجام داد. در ساختار سازمانی بسیج و سپاه را شکل داد و بر بقای ارتش به منظور دفاع از مملکت تاکید کرد. این یک ساختارسازی بود. چون خود موضوع بقای ارتش هم محل سوال بود. ولی حضرت امام بر این مشی تاکید کرد که ارتش در دفاع از مرزها جایگاه خود را پیدا کند. در کنار آن سپاه را و همزمان با آن در سال 58 بسیج را تشکیل داد.
شمخانی گفت: این سه ظرف، ظروف ساختاری یا اداری و ماموریتی شکل گرفته در زمان امام است. در کنار این مساله امام همواره از جنگ به عنوان موضوع دفاعی یاد کرد که حضور مردم و مشارکت آنها در آن تابع میزان مشارکت مردم است و بسیار خوب تبیین کرد که صدام دیوانه ایست که سنگی را در چاه انداخته و جمعیتی بیایند این سنگ را در بیاورند.
وی همچنین افزود: هر موقع هر مراجعه ای صورت می گرفت برای صلح، امام خواهان بازگشت کامل عراق به سرزمین های خودش و مشخص کردن تجاوزگر بوده و تا بعد از عملیات خرمشهر این نکته در ذهن امام بود. لذا به جنگ به عنوان یک موضوع دفاع از خود، دفاع شخصی و امر فقهی نگاه می کرد و به خوبی بین مردم تبیین کرده بود و مردم هم به خاطر سابقه دینی‌شان و هم به عنوان نگاه به یک مرجع دینی است پیام را به خوبی دریافت کردند. لذا به عنوان یک تکلیف دینی همچون نماز به این کار نگاه می کردند. این کار بزرگی بود. این که کسی بتواند باورهای دینی را تبدیل به عمل کند، این کار بسیار سختی است ولی امام به راحتی این کار را انجام داد.
شمخانی با اشاره به سومین کار بزرگی که امام در زمان جنگ و فضای جبهه انجام داد، گفت: این فضایی که ایجاد شد، خود عامل ایجاد معنویتی بود که امروز به عنوان فرهنگ بسیج از آن یاد می شود. امام وقتی می فرماید: "من یک بسیجی هستم"، در حقیقت در یک چارچوب رفتاری مشخص، گزینه رفتاری درست فرهنگی امام، گزینه ایست که مرتبط با خطوط مقدم جبهه هاست. پس یک فرهنگی را برجسته کرد آن فرهنگ بسیجی بود که مولود صحنه های نبرد بود و خودش را ملقب به آن صفات کرد.
وی در ادامه افزود: امام فیلسوف بود. امام عارف بود. امام امام بود، ولی شنیدید امام بگوید من یک فیلسوفم؟ امام می گوید من یک بسیجی ام. یعنی امام بعد از برجسته کردن این فرهنگ، مبتنی بر عقاید دینی، اعتقاد به دفاع از نفس را تبدیل به یک فرهنگ عمومی کرد. سپس برای اینکه این کار را سامان دهد ساختار سازمانی آن را ایجاد کرد.
شمخانی گفت: مهم اینست که امام هر سه کار را با هم انجام داد. البته داشتن برنامه کافی نیست. امام به دلیل محبوبیت عمیق اجتماعی که داشت حرفش چنین کارایی داشت.
وی همچنین ادامه داد: امام بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر کبیر انقلاب اسلامی است. این رهبری هم از 15 خرداد 42 شروع شد و در یک پروسه طولانی شکل گرفت. در دوران اختناق در دورانی که آدم می توانست هم مبارزه کند و هم دچار خطر نشود، امام هم مبارزه کرد وهم دچار خطر شد و پذیرش مسئولیت در هدایت مردم در آن شرایط کار بسیار سخت و دشوار و در حد غیرممکن بود. یعنی حتی جریان اسلامی که وجود داشت، دچار اما و اگر فراوانی بود، ولی امام در آن شرایط مبارزه را شروع کرد. اندیشه های امام حتما راهنمای عمل انقلاب است و دوری از این اندیشه ها حتما برای ما می تواند دشواری ایجاد کند .
وی در تعریف عدالت گفت: اخیرا تعریف قشنگی برای عدالت شنیدم که شاخصه های یک حاکم را می‌گفت. می گفت: حاکم باید مقبولیت، علم، شجاعت، تفقه در دین داشته باشد و عدالت را تعریف می کرد به خود را ندیدن که امام هم در هیچ بعدی، هیچ چیز غیر از اسلام نمی دید.
انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.