حضرت امام خمینی بر اساس معیارهای اسلام ناب محمدی بر این اعتقاد بودند که مقام برای کسی که خود را مهذب نکرده است، خطرناک است و کسانی که به قدرت نزدیکترند قطعا به فساد نزدیکترند و نباید به گونه ایی باشد که فقط از مردم بخواهیم که رفتارهای خاصی را انجام دهند یا ندهند.

همسر شهید رجایی با بیان اینکه بینش و عمل حضرت امام برگرفته از اصول اسلام ناب محمدی بوده است، به ذکر خاطره ایی در این باره اشاره کرد و گفت: حضرت امام خمینی در سال 42 بسیار غریبانه قیام کردند و بازداشت شدند و در برابر طعنه و کنایه ساواک که چه کسی از شما حمایت می کند، با درک تاریخی و بینش عمیقی که به مسائل سیاسی جهان ، کشور و مردم داشتند و برگرفته از اسلام ناب بود، فرمودند کسانی که از من حمایت می کنند در حال حاضر در گهواره ها هستند که این مهم 15 سال بعد پس از بازگشت امام به ایران اتفاق افتاد و از بین این همراهان، یاران ناب تر تا آخر ایستادند و در 8 سال دفاع مقدس به کمال رسیدند.
عاتقه صدیقی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، با بیان اینکه در واقع کسی که در مسیر اسلام ناب محمدی قرار می گیرد می تواند به درکی از حقیقت دست یابد ، اظهار کرد: کسی که دراین مسیر است می تواند پیشگویی کند، پیشگویی نه به معنی علم غیب داشتن بلکه به معنی درک حقیقت با استفاده از آگاهی های زمانی چون آگاهی های علمی، اجتماعی و سیاسی چرا که هرکس که تقوا پیشه کند خداوند در مقابل او نوری قرار می دهد تا حقایقی را که دیگران از درک آن عاجزند را ببیند.
وی افزود: از دیگر ویژگی های حضرت امام که بر اساس بینش اسلام ناب بود، بینش سیاسی و اجتماعی حضرت امام به مسائل روز بود و این مساله به حدی بود که هرگاه صحبتی می کردند، گویا در دل جامعه زندگی می کنند و با جوانان نشست و برخاست دارند و در واقع حرفها را از دل جوانان می گفتند.
حضرت امام سنگ محکی بودند برای مدعیانی که در عمل موفق نبودند
وی با اشاره به برخی موضع گیری ها در مقابل حضرت امام ، گفت: حضرت امام سنگ محکی بودند برای کسانی که در زمینه توحید و اخلاق و.. ادعاهایی داشتند ولی در عمل موفق نبودند، مدعیانی انقلابی که با کوته نظری و متکبرانه راه امام را با دیدگاههای متحجرانه و مقدس مابانه خود سد می کردند
وی افزود: در برخی موارد، پشت سر این افراد سودجویانی سنگر گرفته بودند و فریاد وا اسلاما سر می دادند که این افراد هنوز هم در برخی عرصه ها نقش ایفا می کند .
حضرت امام معتقد بودند که مقام برای کسی که خود را مهذب نکرده است، خطرناک است
صدیقی با اشاره به معیارهای اسلام ناب محمدی از منظر حضرت امام خمینی، اظهار کرد: حضرت امام بر این اعتقاد بودند که مقام برای کسی که خود را مهذب نکرده است، خطرناک است که این مهم بر اساس معیارهای اسلام ناب است.
وی با بیان اینکه حضرت امام اسلام ناب را در ارزش های معنوی نیز مطرح کردند، خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های اصلی حضرت امام این بود که جامع الشرایط بودند و تا آنجا پیش رفته بودند که وجود خود را در« حق » فنا کرده بودند.
در ساده زیستی ائمه اطهار(ع) بهترین مصداق هستند
باید بر اساس عنصر زمان و مکان مشخص کنیم که در شرایط کنونی چه وظیفه ایی داریم
همسر شهید رجایی درباره جایگاه ساده زیستی در اندیشه امام و معیارهای اسلام ناب محمدی، عنوان کرد: باید به این مساله توجه شود که برخی مصداقها فقط در ظاهر مثل هم است و نمی توانیم بگوییم اگر کسی فرش و غذایش اینگونه باشد، ساده زیست است یا بالعکس.
وی با بیان اینکه در صدر اسلام هم از ساده زیستی حضرت علی (ع ) سو استفاده هایی می شده است،گفت: در واقع در مورد موضوع ساده زیستی ائمه اطهار (ع)بهترین مصداق هستند و بر این اساس باید بر اساس عنصر زمان و مکان مشخص کنیم که در شرایط کنونی چه وظیفه ایی داریم.
درستی و نادرستی یک عمل به نیات افراد بستگی دارد
امام معتقد بودند که اگر کسی در کاخ بنشیند روحیه اش را هم پیدا می کند
صدیقی با تاکید بر اینکه درستی و نادرستی یک عمل به نیات افراد بستگی دارد، اظهار کرد: ائمه اطهار و به عنوان مثال امام علی (ع) با توجه به عنصر زمان و مکان و شرایط جامعه، نان خشک می خورند و ساده می پوشیدند و این در حالیست که شرایط زمانه در مورد برخی دیگر از امامان تغییر کرد و به عنوان مثال امام حسن(ع) بهتر زندگی می کردند ولی در عین حال برای آگاهی از زندگی همه اقشار مردم، از زیر لباسشان، لباسی زبری می پوشیدند تا از درد مردم غافل نشوند.
وی با بیان اینکه شرایط زندگی امامان معصوم و نوع عمل آنها در زمانهای مختلف نشان می دهد که باید با توجه به شرایط زمان و مکان رفتار کنیم، عنوان کرد: حضرت امام خمینی تاکید داشتند که باید روح کاخ نشینی را از بین ببریم و کاخ خودش بد نیست بلکه روحیه اش بد است ولی در عین حال تاکید داشتند که اگر کسی در کاخ بنشیند روحیه اش را هم پیدا می کند.
شرایط بر آدمهای خوب و مهذب هم تاثیر می گذارد
وی افزود: در واقع انسان وقتی به راحتی و رفاه می رسد شرایط سخت را فراموش می کند و حتی آدمهای خوب و مهذب هم وقتی در شرایط رفاه و آسایش قرار می گیرند ، حتی اگر بی نیاز هم باشند باز هم از شرایط تاثیر می پذیرند.
صدیقی با بیان اینکه حضرت امام بر تعیین نمایندگان مردم از بین زجر کشیده ها تاکید داشتند، گفت: کسی که ساده زیست بوده و زجر کشیده و صبوری کرده است قطعا بهتر شرایط را می فهمد و بهتر می تواند برای مردم تصمیم بگیرد و این ها همه معیارهایی هستند که امروز هم باید به آنها توجه شود.
کسانی که به قدرت نزدیکترند قطعا به فساد نزدیکترند
نباید فقط از مردم بخواهیم که رفتارهای خاصی را انجام دهند
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال اصلاح الگوی مصرف، عنوان کرد: باید توجه شود که کسانی که به قدرت نزدیکترند قطعا به فساد نزدیکترند و نباید به گونه ایی باشد که فقط از مردم بخواهیم که رفتارهای خاصی را انجام دهند یا ندهند.
با مردم باید با زبان عمل سخن بگوییم
حضرت امام خمینی قبلا به آنچه می گفتند، رسیده و عمل کرده بودند
همسر شهید رجایی با بیان اینکه باید با مردم با زبان عمل سخن بگوییم، خاطرنشان کرد: حضرت امام خمینی قبلا به آن چیزی که می گفتند، رسیده و عمل کرده بودند.
به گفته وی، متاسفانه در برخی موارد ما فقط مقداری از مسیر اسلام را می رویم و در عمل کوتاهی می کنیم و چون عمل ما کمتر از گفتنمان است، گفتن ما نتیجه معکوس می دهد.
وی افزود: بعد از جنگ زمینه اصلاح جامعه بیشتر بود و مردم آمادگی بیشتری داشتند ولی متاسفانه علیرغم اینکه هنوز توسعه و امکاناتی وجود نداشت، با رفتار و گفتارمان مردم را به مصرف گرایی دعوت کردیم.
صدیقی با تاکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف باید از بالا شروع شود، عنوان کرد: عملکرد قدرت در این زمینه باید برای مردم آشکار و شفاف شود و اینگونه نباشد که در این باره تاکید شود و لی زندگی مسئولین اینگونه نباشد.
وی افزود: اگر برخی لازم می بینند که روش امام حسن(ع) را در شرایط کنونی داشته باشند، باید نفس خود را مهذب و بی نیاز کرده باشند که اگر اینگونه نباشد مردم نمی توانند حرف آنها را قبول کنند.
زندگی داخلی مسئولین باید از زندگی دولتی آنها متفاوت باشد
از آنجاییکه دستگاههای دولتی به افراد تعلق ندارد ایرادی ندارد که شرایط ظاهری آن ایده آل تر باشد
صدیقی ادامه داد: شاید برای اینکه از سوی سایر کشورها اینگونه تبلیغ نشود که می خواهیم مردم را به فقر و بدبختی ببریم، لازم باشد در دستگاههای دولتی شرایط ایده آل تری وجود داشته باشد که ایرادی هم ندارد چرا که دستگاههای دولتی به افراد تعلق ندارد و افراد به صورت موقتی در این پستها در رفتن و آمدن هستند.
وی افزود: ولی شرط این مساله این است که مسئولین به این حقیقت رسیده باشند که اگر وارد این کاخ ها می شوند تغییری در رفتار آنها ایجاد نمی شود و مهم تر اینکه زندگی داخلی مسئولین با شرایط کاری آنها فرق داشته باشد وهمانند زندگی مردم عادی و سخت باشد و با انگیزه فخر فروشی ، خودنمایی و احساس کم خودبینی نباشد.
همسرشهید رجایی، خاطرنشان کرد: این درحالیست که متاسفانه در مواردی دیده می شود، که برخی از مسئولین ماشین شخصی آخرین مدل و زندگی آنچنانی دارند و در برابر انتقادها هم می گویند که انسان نباید وابسته شود و این در حالیست که این ادعاها فقط نباید در گفتار باشد بلکه باید عینی باشد.
صدیقی با بیان اینکه کسانی که در راس امور قرار دارند موقعیت حساس تری دارند و باید مو را از ماست بیرون بکشند، اظهار کرد: زندگی داخلی مسئولین باید از زندگی دولتی آنها متفاوت باشد.
امام کسی بود که به حقایقی دست یافته بود که دیگرانی در سطح علمی ایشان از درک آن عاجز بودند

وی با اشاره به رفتار حضرت امام در این حوزه ، تاکید کرد: در زمانه ما حضرت امام بالاترین کسی بود که به حقایقی دست یافته بود که دیگرانی در سطح علمی ایشان از درک آن عاجز بودند و از نظر درک مفاهیم و حقیقتی که امام با چشم دل می دیدند ، غافل بودند.
همسر شهید رجایی خاطرنشان کرد: گرچه حضرت امام به خانواده فشار نمی آورند و اجازه می دادند که ایشان خود دست به انتخاب بزنند ولی خانه خانم هم خانه ایی قدیمی بود که زندگی در آن مشکل بود و این نشان می دهد ایشان خودشان را با امام کاملا همراه کرده بود.
وی با بیان اینکه حضرت امام حتما به آنچه می گفتند رسیده بودند و عمل می کردند، گفت: رسیدن به معنی یافتن و با چشم دل دیدن در مورد حضرت امام، صادق است.
حضرت امام در حوزه احکام حکومتی از برخی رفتارها و موضع گیری ها خون دل می خوردند
وی در ادامه با اشاره به برخی موضع گیری ها و تندروی ها در برابر حضرت امام به اسلام مقدس مابان در دیدگاه امام اشاره کرد و گفت: حضرت امام خود می گفتند، خون دلی که پدر پیرتان از مقدس نما ها خورده، از اغیار نخورده است.
وی افزود: حضرت امام بیشتر در حوزه احکام حکومتی از برخی رفتارها و موضع گیری ها خون دل می خوردند.
اگر اسلام ناب را در رفتار و اخلاقهای فردی و اجتماعی خلاصه کنیم ، ممکن است اصل قضیه آسیب بخورد
شان نزول اینکه امام چرا به اسلام ناب اشاره کردند خیلی مهم است.
صدیقی با بیان اینکه اگر اسلام ناب را در رفتار و اخلاقهای فردی و اجتماعی خلاصه کنیم، ممکن است اصل قضیه آسیب بخورد، عنوان کرد: اگر خدا، قرآن، نبوت و ولایت که اصول توحید است را درست پیدا کنیم، قطعا بقیه راه را هم پیدا می کنیم.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت دادن به بعد جمهوریت نظام و اینکه سرنوشت در دست مردم است، اظهار کرد: شان نزول اینکه امام چرا به اسلام ناب اشاره کردند خیلی مهم است.
وی با اشاره به یکی از این موارد گفت: امام در یک مورد وقتی ازاسلام ناب حرف زدند نسبت به گرفتاری افراد در خدعه و ریا و فریب تذکر می دهند.
قدم های کوچک اگر با اخلاص باشد قطعا در مسیر اسلام ناب است
همسر شهید رجایی در خاتمه با تاکید بر اینکه اگر اسلام ناب را فقط به چند مورد اختصاص دهیم به این معناست که بقیه موارد و اصول را نادیده گرفته اییم، اظهار کرد: همه کسانی که راه خدا را با اخلاص حرکت می کنند، گرچه قدم های کوچکی بر دارند ولی چون با اخلاص است، قطعا در مسیر اسلام ناب محسوب می شود.
انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.