مجید انصاری گفت: به نظرم دچار فاصله گرفتن خطرناک و بحث برانگیز از اندیشه‌های امام شده‌ایم و هر چه به جلو می رویم این تحدید ها بیشتر و بیشتر می شود به گونه ای که امروز اختیاراتی که بعضی از دستگاه ها ی نظارتی در امر انتخابات برای خودشان قایل هستند قطعا برخلاف نظر حضرت امام ،قانون اساسی و مردم سالاری دینی است.

در روزهای پایانی سال 1387 مصادف با سالگرد رحلت حاج سید احمد خمینی، یادگار حضرت امام خمینی(س) و نیز در آستانه روز جمهوری اسلامی خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران گفت و گویی با حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز و نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی انجام داده است. که اکنون منتشر می‌‌شود.
مجید انصاری درباره مباحثی که در مورد نسبیت اسلامیت و جمهوریت نظام مطرح می شود، گفت: من فکر می کنم کسانی که تقابلی بین جمهوریت و اسلامیت در اندیشه های آنها هست یا جمهوریت را آنگونه که مد نظر حضرت امام بود نفهمیده‌اند یا اسلام را درست نمی فهمند و آنگونه که باید مکتب سیاسی آن را درک نکرده‌اند و یا هر دو این مباحث را متوجه نشده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران افزود: بر اساس مبانی اندیشه سیاسی حضرت امام(س) اولا بین دین و سیاست رابطه عینی برقرار است. چون از دید حضرت امام دین، چیزی جز مجموعه قوانین برای اداره شایسته جامعه بشری برای رسیدن به جامعه سعادتمند نیست و اسم این مجموعه قوانین، دین است که بخشی از آن در حوزه زندگی فردی قرار می گیرد ولی بخش اعظم آن در حوزه مسایل اجتماعی است و در حوزه مسایل اجتماعی باز هم بیش از هشتاد درصد آن جز با اسقرار یک نظام سیاسی قابلیت تحقق و اجرا نخواهند داشت. مثل احکام حقوقی و قضایی و احکام اقتصادی و خود احکام حکومتی و اختیارات حکومت و تعبیر امام(س) که می فرمودند: که فقه فلسفه عملی اداره حکومت است و تعابیری دیگر به همین مظمون که در مدل ساختار سیاسی مطلوب حضرت امام، حکومت اسلامی صرفا در قالب جمهوری اسلامی قابل تحقق است و نه اشکال دیگر مثلا این حکوت می تواند، حکومت خلافتی باشد و به صورت خلیفه گری اداره شود. این حکومت می تواند،حکومت سلطنتی باشد و یا به تعبیر امروزی، یک حکومت از بالا به پایین و یک سویه باشد. حضرت امام به صراحت این رویه را نفی کردند.
وی افزود: امام خمینی(س) هم در مبانی اندیشه ای و هم در میدان عمل وقتی که می خواستند آن را اجرا کنند و آن جمله معروف خود را فرمودند " جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" و در تبیین این دیدگاه هم می فرمایند، در نظام جمهوری ما، مردم صاحب حق هستند، و نظام سیاسی قرار نیست از بیرون بر جامعه تحمیل شود و یا اینکه توسط افرادی خارج از رای اکثریت مردم، نظامی را بر عامه مردم تحمیل بکنند. نظام سیاسی برآمده از درون جامعه و برای جامعه است و جمهوریت هم چیزی غیر از این نیست. نظامی سیاسی که از درون جامعه و از خود آحاد جامعه برا ی اداره امور خودشان برگزینند.
انصاری اظهار داشت: اما اسلامی بودن این جمهوری نیز از آن جهت است که امام در استدلال های خود عقیده داشتند، چون اکثریت مردم ایران مسلمان هستند، خود به خود وقتی که یک جمهور یا نظامی را برمی گزینند دنبال اجرای احکام اسلامی در درون این نظام نیز هستند و در حقیقت محتوای نظام سیاسی را اسلام تشکیل می دهد، چون اکثریت جامعه را مسلمانان تشکیل می دهند و مطمئنا، اگر اکثریت مردم ایران یک دین دیگری داشتند ممکن بود امام در آن صورت مدل دیگری را برای اداره کشور پیشنهاد کنند، چون اسلام حکومت اقلیت بر اکثریت نیست و در دیدگاه امام، انبیاء هم نیامده‌اند که چیزی را بر مردم تحمیل بکنند و مردم باید به اراده خودشان دین خدا را انتخاب کنند و مسلمان شوند و دین اسلام برخلاف تصور برخی، یک مساله فرعی نیست و امام با کسانی که می خواهند دین را یک امر حاشیه‌ای درگوشه ذهن افراد و یک امر تزیینی، برای برقرای نوع رابطه بندگان با خدا بپندارند،مخالفت می کنند. در اندیشه ایشان دین همه آنچه را که انسان از گهواره تا گور نیاز دارد در بر می گیرد، چه در زندگی فردی، چه در زندگی خانوادگی و اجتماعی.
عغضو مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: مواردی که گفته شد بررسی اندیشه امام در مقام نظری بود ولی از جنبه عملی اساسی ترین اشکالی که امام به رژیم شاه داشتند این بود که می گفت: شما اراده و رای مردم را نادیده گرفته اید و نمونه آن همان سخنرانی امام در مورد قضیه کاپیتولاسیون بود و امام اولا رژیم شاه را از جهت برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس شورا استیضاح نمود و ثانیا مجلس وقت را نیز از آن جهت استیضاح کردند که می گفت: شما چگونه مجلس ملی هستید، که در جهت تحقیر ملت خودتان کاپیتولاسیون را تصویب کرده اید.
وی افزود: از طرف دیگر بعد از ورود به ایران در بهشت زهرا، علی رغم اینکه فضای آنجا مملو از شور و احساسات بود، ولی اگر خوب بنگریم می بینیم که در آن سخنرانی تاریخی که یک سخنرانی حقوقی و مستدل است می فرمایند: " من دولت تعیین می کنم، من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می کنم و از این جهت که این مردم من را قبول دارند، دولت تعیین می کنم." ایشان نفرمود من به پشتوانه اینکه فقیه هستم و ولایت الهی دارم؛ دولت تعیین می کنم. نفرمود چون خدا به من این حق را داده است، من بر شما ولی و قیم هستم ، من دولت تعیین می کنم. لذا حضرت امام (س) بعد از آن سخنرانی در مقام عمل، حتی برای اصل نظام رفراندوم برگزار کردند. در حالی که در نگاه کسانی که جمهوریت را از اسلامیت جدا می کنند، امام می توانست تحکم کند و بگوید نظام جمهوری است، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. دیگر رای مردم در این میان چه نقشی داشت.
انصاری ادامه داد: اما امام اصل برقراری حکومت جمهوری اسلامی را به رای گذاشتند و بعد از آن هم انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و ... هر ساله در کشور و در چهارچوب قانون اساسی انجام گرفت و در این بین مثل یک باغبانی که همواره مراقب است که این درخت های نورسته و این گل های نو شکفته دچار پژمردگی و آفت و آسیب نشوند، بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران هم مراقب بودند که حق رای مردم و دخالت مردم در سرنوشت و جنبه جمهوریت نظام دچار آسیب نشود. همچنانکه با تمام وجود مراقب اسلامیت نظام هم بودند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اهار داشت: هر کس که می خواست یک جوری این عرصه را محدود کند، امام با ایشان برخورد می کردند در این زمینه هم خاطره بسیار بسیار زیاد است. برخوردهایی که امام بعضا با شورای نگهبان داشتند و برخوردهایی که امام در قضیه بنی صدر داشتند از این گونه موارد است. کاندیدای مطلوب جریان خط امام که آن وقت حزب جمهوری اسلامی بود و بزرگان نظام در آن بودند. آقای جلال الدین فارسی با ادله ای که بود صلاحیت قانونی را نداشتند و از گردونه رقابت های انتخاباتی خارج شد و آقای بنی صدر که در طیف مقابل بود وارد صحنه شد، اما هرگز امام نیامدند مصلحت اندیشی کنند و بگویند حالا شرط ایرانی الاصل بودن زیاد هم مهم نیست و مصلحت بزرگتری است و او باید بیاید چون نزدیک به تفکر ما است و آقای بنی صدر نباید بیاید. امام تابع قانون بودند و همانطور که دیدیم آقای بنی صدر در انتخابات برنده شدند و امام نیز تا آخر از او حمایت کردند. یا در جریان انتخابات دور سوم مجلس شورای اسلامی که شورای نگهبان می خواست انتخابات تهران را باطل کند با برخورد قاطعی که حضرت امام انجام دادند از آراء مردم صیانت کردند.
وی تاکید کرد: به جرات می توان گفت در تمام ده سال پس از انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) در حکم کمیته صیانت از آراء مردم اعمال نظر کردند و نگذاشتند که مجریان و ناظران چیزی رابر مردم تحمیل کنند. حتی در دوره سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می خواستند برای کل کشور لیست انتخاباتی بدهند، امام به میدان آمدند و گفتند: شما در قم فعال هستید و می توانید در آنجا لیست بدهید و یا مجمع روحانیون مبارز در تهران دفتر داشت، به آنها هم فرمودند: شما در تهران می توانید لیست بدهید و هر شهری برای خودش عالم و روحانی دارد. این معنی ندارد، که یک عده از بالا بیایند و به مردم حتی در حد معرفی کاندیدا تحکم بکنند. لذا می توان گفت که برداشت امام(س) این بود که بدون حضور مردم در صحنه و بدون رای آگاهانه و آزادانه مردم، نظام اسلامی شکل نمی گیرد و اسلام امکان تحقق پیدا نمی کند. اگر مردم احساس کنند که حکومت مال خودشان نیست، مجلس بر آنها تحمیل شده، رییس جمهور بر آنها تحمیل شده، خبرگان بر آنها تحمیل شده است، خوب طبعا این مردم به قوانین موضوعه مجلس، به سیاست های حکومت هم اعتنایی نخواهند کرد و به تدریج شکاف میان مردم و حاکمیت عمیق و عمیق ترخواهد شد. مثل زمان شاه که به جایی رسیده بود که مردم در تقابل مطلق با رژیم شاه بودند. آنها برای خودشان کار می کردند و مردم هم برای خوشان زندگی می کردند.
انصاری ادامه داد: کسانی که دنبال تحقق احکام اسلام هم هستند باید بدانند در دنیای فعلی تحقق احکام اسلام بدون اراده مردم و عبور از مجرای جمهوری اسلامی میسر نیست. با سر نیزه و سامان‌دهی گروه‌های خاص و با بستن معبرهای اعمال رای مردم به هر طریق، امکان پایدار کردن و نهادینه کردن احکام اسلام نیست. ممکن است، بعضی ها یک پیروزی کاذبی به دست بیاورند. این رفتارهایی که این روزها انسان می بیند یک فردی می خواهد برود، در یک شهری سخنرانی بکند، یک عده ای به خودشان این حق را می دهند که بیایند سخنرانی او را به هم بزنند، یک نهاد نظامی به خودش حق می دهد که معبرها را ببندد. شما چه کاره هستید که می خواهید برای مردم تصمیم بگیرید، اصلا کی این حق را به یک عده داده که فکر کنند، مردم حق ندارند چیزی بفهمند و باید آن چیزی را بشنوند، که عده ای خاص می خواهند و آن چیزی را باید بخوانند که عده‌ای خاص می خواهند. دامنه سانسورها و سانسور سخنرانی ها، دامنه فیلترینگ سایت ها اگر گذشته این محدودیت ها را برای ضد انقلاب اعمال می شد و قانون هم این اجازه را می داد این را امروزه دارند به شدت وسعت می دهند به گونه ای که دامنه خودی ها را نیز در بر می گیرد و اگر مشکوک بخواهیم برخورد کنیم این جریانی که دنبال محدودتر کردن مردم در صحنه و ناامیدی مردم از صندوق‌های رای و به خصوص دخالت‌هایی که بعضا در صندوق های رای اعمال کنند را باید یک جریان آمریکایی و صهیونیستی بدانیم که می خواهد نظام را از پشتوانه مردمی تهی بکند و اگر خوشبین باشیم نسبت به این جریان باید بگوییم ندانسته در جهت منافع آمریکایی ها و صهیونیست‌ها دارند حرکت می کنند و نظام ما نظام جمهوری اسلامی است و جمهوریت هم یعنی صاحب حق بودن مردم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همه مسوولان باید بدانند و احساس کنند که ولی نعمت آنها مردم هستند و این هم با شعار نمی شود و باید بدانند که مردم در حکم کارفرما هستند و مسوولین نوکر مردم و تحکم نوکر بر ارباب امر غیر معقول و غیر متعارفی است که متاسفانه بعضی ها این توهم را برداشته‌اند و گمان می برند که مردم نوکرند و آنها ارباب. در سر رویای بازگشت به دوران ارباب رعیتی زمان قاجار را در سر می پرورانند و رفتاری ارباب گونه با مردم دارند و فکر می کنند که اینها هستند که باید بگویند مردم چه کسی را انتخاب بکنند یا چه سخنرانی را گوش کنند.
وی گفت: به نظرم ما دچار فاصله گرفتن خطرناک و بحث برانگیز از اندیشه‌های امام شده‌ایم و هر چه به جلو می رویم این تحدید ها بیشتر و بیشتر می شود به گونه ای که امروز اختیاراتی که بعضی از دستگاه ها ی نظارتی در امر انتخابات برای خودشان قایل هستند قطعا برخلاف نظر حضرت امام ،قانون اساسی و مردم سالاری دینی است و این نوعی قیم مابی مطلق و عنان گسیخته است. بعضی ها به گونه‌ای برخورد می کنند که انتخابات حق شخصی و ملک خصوصی آنها است و آنها از سر منت می توانند این دریچه را روی جریانی باز کنند یا روی جریانی ببندند. کسی را با منت تایید یا کسی را با خشونت رد صلاحیت بکنند و این وسط یک عده ای هم دلال حل مشکل شوند و بگویند ما رایزنی می کنیم برای رفع مشکل رد صلاحیت‌ها و این یک نوع رانت غیر قانونی غیر شرعی است. به چه مناسبت باید برخلاف قوانین صلاحیت یکی رد شود و بنده و امثال بنده به خاطر رفاقت شخصی با این یا آن عضو مراکز نظارتی درصدد رفع مشکل دوست و آشنا و هم حزبی خود برآییم و این مشخصا برخلاف سیره حضرت امام خمینی(س) است و هرچه زودتر باید این بساط جمع شود و برگردیم به شیوه‌ها و روش‌هایی که در زمان حیات امام عمل می شد و همیشه پاسدار این شیوه ها بود.
مجید انصاری در ادامه گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، درباره شخصیت بارز مرحوم حاج سید احمد خمینی گفت: اگربخواهیم مشخصات برجسته مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی را برشماریم باید در صدر این مشخصات زیرکی فوق العاده، تدین بالا و عشق به امام(ره) در حد محو بودن در وجود امام و انقلابی بودن را ذکر کنیم. اینها ویژگی هایی است که ایشان را در جایگاه برجسته ای قرار داده است و هر یک از این ویژگی ها به تنهایی کافی است یک فردی را به عنوان نخبه یا فرد ممتاز اجتماعی قرار بدهد. اما تلفیق این ویژگی ها در کنار اقیانوس وجود حضرت امام توان و قدرتی را ایجاد کرده بود که نقش منحصر به فرد و تاثیرگذار ایشان در انقلاب اسلامی و روند شکل گیری نظام بی بدیل بود و حقیقتا خلا وجودی ایشان امروز احساس می شود. مرحوم حاج احمد آقا اگر امروز می‌بودند حتما به عنوان یک لنگرگاه مطمئن برای استمرار خط امام و دفاع از سیره عملی حضرت امام نقش آفرینی می کردند . بسیار بسیار متاسف هستیم که ایشان خیلی زود از میان ما رفتند و خلا وجودی ایشان را تا امروز کسی نتوانسته پر کند.
وی اظهار داشت: وجود مرحوم حاج احمد آقا از الطاف بزرگ خداوند به امام بود، همانطوری که مردان بزرگ و مصلحان عظیم اجتماعی و پیامبران تاریخ ساز در ایفای رسالت خودشان از همکاری همراهان وفادار بهره گرفتند و اگر نبود نقش همراهان فداکار و باهوش و عاشق چه بسا این مصلحان موفق نمی شدند مثل نقش حضرت هارون (ع) در کنار حضرت موسی(ع)، نقش برجسته حضرت هاجر و اسماعیل در کنار حضرت ابراهیم(ع) در بنیانگذاری خانه توحید و مبارزه با شرک و بت پرستی، نقش برجسته حضرت آسیه به عنوان مددکار حضرت موسی(ع) در قلب سیاهی و کاخ فرعون، نقش تعیین کننده حواریون حضرت عیسی(ع) در بسط و گسترش آیین عیسوی و نقش بی بدیل و جاودانه امیرالمومنین(ع) و حضرت خدیجه کبری(ع) در اسلام که برای حضرت محمد (ص) یاری همراه، پروانه ای عاشق و سربازی فداکار بود. مرحوم حاج احمد آقا از چنین موقعیتی برخوردار بودند و نقش سازنده ایشان در دوران زندگی حضرت امام برای روشن نگه داشتن چراغ خانه امام، مشعل انقلاب و ارتباط مستمر بین امام و شخصیت ها و مقام های مختلف درون کشور که ایشان برقرار می‌کردند و سبب شد نقشه‌های ساواک و رژیم شاه برای ایجاد شکاف بین رهبری نهضت و بدنه نهضت یعنی همان مردم ناکام بماند، بسیار سازنده و راهگشا بود.
وی افزود: اینهایی که من به صورت فهرست وار می گویم هر یک دنیایی از مطلب است سازماندهی این قبیل ارتباطات از یک سو و دور نگاه داشتن جریان ارتباط رهبری با نهضت و انقلابیون از گزندها و آسیب‌های ساواک از سوی دیگر و در عین حال رساندن به موقع جدیدترین پیامها و سخنرانی ها و نامه های حضرت امام به مبارزین اینها کارهای دشواری بود که در آن زمان بخش عمده ای از آنها در منزل مرحوم حاج احمد آقا انجام می‌شد.
انصاری تصریح کرد: نقش ویژه ایشان بعد از شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی در سازماندهی بیت و دفتر حضرت امام در نجف و توسعه ارتباطات امام با مبارزین خارج از ایران مثل دانشجویان در اروپا و آمریکا یا جریانات مبارزاتی دیگر مثل مبارزان لبنان و فلسطین و دیگر انقلابیون و همچنین شخصیت های مبارز داخل کشور از دیگر وظایف خطیر ایشان در طول مبارزات انقلاب اسلامی بود.
وی گفت: هرچه انقلاب به پیش می رفت نقش مرحوم حاج احمد آقا نیز پررنگ تر می شد از جمله نظر ایشان برای مسافرت امام به پاریس و مدیریت توانمند ایشان در جهت استفاده از فضای رسانه ای فرانسه و جایگاه آن کشور در جغرافیای سیاسی آن زمان و بهره گیری از تمام ظرفیت های ممکن برای جهانی کردن پیام انقلاب و معرفی حضرت امام و نیز برقراری ارتباط منظم و کارآمد بین حرکت های مردمی و شخصیت‌های انقلابی درون کشور با حضرت امام (ره) در محل اقامت ایشان در نوفل لوشاتو و در عین حال دور نگه داشتن بیت امام از آسیب ها و گزندهایی که از رهگذر نفوذ افراد فرصت طلب که می توانست خطراتی به وجود آورد و دیگر اقدامات راهگشا که به جرات می توان گفت هیچ کس غیر از ایشان قادر به انجام آنها نبود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نقشی که ایشان ایفا کردند، طراحی کانال‌های مستقل اطلاعاتی برای رساندن اخبار جاری کشور و اوضاع جامعه و مردم و مسایل جهانی خدمت حضرت امام بود آفتی که دامن گیر برخی شخصیت‌های اسلامی، دینی، معنوی و یا سیاسی می شود، حصارهایی است که بعضی اطرافیان، مسوولین دفترها و فرزندان و آقازاده‌ها دور آنها می کشند و نوعی انحصار اطلاعاتی به وجود می آورند و از این رهگذر سعی می کنند قدرت آن رهبر و یا شخص موثر را در مجاری که خودشان صلاح می دانند و برنامه ریزی می‌کنند هدایت بکنند، درحالی که اولا شخصیت حضرت امام شخصیتی نبود که قرنطینه بردار باشد و خود امام از آغاز نهضت با آسیب شناسی از این مشکل در درون جریانات سیاسی، دفترها و حتی در درون دربارها خطر آن‌را بارها و بارها گوشزد کردند به طور مثال درآن نامه معروفی که حضرت امام به آیت الله منتظری نوشتند، فرمودند: " الله الله در دفترهایتان، الله الله در اطرافیانتان". از این رو به اصطلاح شش دانگ حواس امام نسبت به این چالش معطوف بود که چنین اتفاقی پیش نیاید. ولی این خواسته امام به وسیله مرحوم حاج احمد آقا به نحو شایسته و بایسته‌ای جامعه عمل پوشانده شد درحالی که ایشان می توانست حداقل محدودیت هایی در اجرای این خواسته با زیرکی خاصی ایجاد نماید ولی در عوض تمام سعی و تلاش خود را به کار بست تا هیچ‌گاه امام در قرنطینه اطلاعاتی نباشند و در معبرهای اطلاعاتی خاصی محصور و محدود نشوند. همه جریانات سیاسی و همه شخصیت ها به امام دسترسی داشتند و این امکان فراهم می شد که با امام ارتباط برقرار کنند و یا با ایشان نامه نگاری کنند.
عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: با وجود اینکه امام به مجمع روحانیون مبارز عنایت داشتند و حتی با اشاره ایشان این مجمع تاسیس شد درست در اوج اختلافات دو جریان سیاسی چپ و راست، اعضای جامعه مدرسین و اعضای جامعه روحانیت مبارز اگر بگوییم دسترسی آنها به امام بیشتر از ما نبود کمتر از ما هم نبود. و این یک نقطه قوتی بود هم برای امام و هم برای حاج احمدآقا. اما متاسفانه ما احساس می کنیم افراد یا جریاناتی سخت در تلاش هستند قرنطینه اطلاعاتی و ارتباطی برای مسوولان کشور ایجاد کنند و مسوولان کشور را در یک مجرای خاص گروهی و حزبی قرار دهند تا آنها را به سمت اطلاعات از قبل طراحی شده هدایت کنند، حالا اینکه تا چه حد توانسته اند موفق شوند خود بحث دیگری است.
وی اظهار داشت: این آسیب، آفت بسیار بزرگی است که مرحوم حاج احمد آقا به آن واقف بودند و در راستای پیشگیری از اتفاق ناگوار، با طراحی خاصی امکان دسترسی به موقع امام به تمام اخبار داخلی و خاجی را فراهم کرده بودند از طریق رادیو های مختلف، بولتن های متفاوت، مطالعه همه روزنامه ها، نامه های مردم، خلاصه نامه های مردم و بریده روزنامه ها. خود ایشان هم بعضا به صورت ناشناس و یا آشکار به نقاط مختلف کشور مسافرت می کردند و مستقیم از درون جامعه اخبار را به دست می آورند و خدمت امام می رساندند.
انصاری اظهار داشت: مساله‌ی دیگر بی ادعایی ایشان است. ایشان فانی در امام بودند و نه اهل تظاهر و نه دنبال معرفی خود. و همچون ستارگان که در برابر تابش نور خورشید محو می شوند، ایشان خود را در امام محو کرده بودند. بسیار فرد باهوش، زیرک و مدیری بودند تا آنجا که به نمایندگی از سوی امام در جلسات روسای سه قوه و جلسات مهم همچون مسایل جبهه های جنگ شرکت می کردند و اگر چه در این جلسات حق رای نداشتند ولی همه مسوولان به وجود ایشان احساس نیاز می کردند و به نظرات ایشان احترام می گذاشتند و ایشان بعد از رحلت امام با هوشمندی این نقش کلیدی خود را ادامه دادند و دفاع از راه و خط امام و اصل ولایت فقیه را به درستی ایفا کردند. و در تعیین جانشین حضرت امام خمینی(س) در مجلس خبرگان نقشی بی بدیل و تاریخی ایفا کردند و تا اخر عمر شریفشان با کمال تواضع و با صراحت هر چه تمامتر از مقام معظم رهبری، نظام جمهوری اسلامی و حقوق مردم جانانه دفاع کردند.
وی گفت: از دیگر خصوصیات حاج احمد آقا ساده زیستی و مردم داری ایشان بود. به هر ترتیب ایشان فرزند رهبر انقلاب با این همه محبوبیت و عظمت بودند ولی همواره از امکانات کمترین استفاده را می کردند و به خصوص اواخر عمرشان من بارها می دیدم با یک پیکان معمولی رفت و آمد می کردند. بسیار مهربان و عطوف بودند.و ایشان نه تنها با دوستان و کارمندان دفتر مهربان بودند حتی با مخالفین سیاسی خود با مهربانی و نرمی برخورد می کردند. ایشان گاهی به دیدن افرادی در منازل آنها می رفتند که بی مهری را نسبت به ایشان روا داشته بودند یا بعضا مخالف سیاسی ایشان بودند.
انصاری تاکید کرد: هر کس در نظام مدتی در راس یکی از نهادها مدیریت می کرد و به دلیلی کنار گذاشته می شد یا مثلا اگر کسی در انتخابات رای نمی آورد ایشان اجازه این که این فرد بین نیروهای انقلاب فراموش شودف نمی دادند. بلافاصله می رفتند سراغش احوال ایشان را می پرسیدند و رفع مشکلاتشان را می کردند.
وی افزود: راجع به احوال برخی از زندانی‌ها مدام پرسش می کردند. وقتی که در سازمان زندان‌ها بودم گاهی می شد که ایشان می فرمودند؛ راجع به فلانی بروید تحقیق کنید. همواره راجع به زندانیان سفارش اکید داشتند و واقعا رنج مردم را رنج خود محسوب می کردند.
انصاری اظهار داشت: دوری از عناوین و دوری از امتیازخواهی شخصی از دیگر ویژگی های مرحوم حاج احمد آقا بود. وی در عین حال روشنفکری فقیه بودکه با کج فکری ها و تحجر و با این عرفان بازی ها و تقدس نمایی ها به شدت مخالفت می کردند. معتقد بودند دین‌داری واقعی با رفتارهای ظاهر فریب و مردم فریب سازگاری ندارد. یک فرد روشنفکرِ نواندیش بودند و اگر به حلقه اول رفقای صمیمی ایشان نگاه کنید افراد خوشفکری همچون آقای خاتمی را می بینید که از زمان تبعید امام همواره کنار ایشان بودند.
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.