در واقع مرحوم حاج احمد آقا با درک کامل ابعاد نوع رویکرد امام، برای حفظ نظام و بر اساس درک موقعیت سیاسی موجود، موضع گیریهایی کردند که در برخی موارد حتی به ایشان فشار می آورد، چرا که کاملا احساس می شد که بر خلاف رفتار و عقایدشان و فقط بر اساس حفظ وحدت نظام، گفتار و رفتاری از خود نشان می دهند که در مواردی توام با درد و رنج بود و این مساله به خوبی احساس می شد.

به مناسبت سالگرد ارتحال یادگار امام به سراغ "عاتقه صدیقی(رجایی)"، همسر شهید رجایی رفتیم، گرچه در ابتدا از گفت و گو امتناع می کرد، ولی سایت جماران و تداعی نام امام خمینی(س)، بهانه‌ایی می شود تا وی به این گفت وگو تمایل پیدا کند.

عاتقه صدیقی با بیان اینکه مرحوم حاج احمد خمینی را در حد عموم مردم می شناسد، به یاد خاطره ایی گفته نشده از حضرت امام (س)، می افتد و میگوید:

"

عید فطر بود، برای دیدن خانم و خانواده امام، راهی منزل امام شدیم .حضرت امام(س) که گویا عصرها، به همراه خانواده چایی می خوردند، در حال رفتن بودند که هم زمان با رفتن ایشان ما هم رسیدیم، و امام چند دقیقه ایی پیش ما نشستند، تبریک گفتند و رفتند.

این کار بزرگوارانه ایشان شاید به دلیل علاقه ایی بود که برای شهید رجایی قائل بودند وگرنه از خانواده که شناختی نداشتند. شاید هم به خاطر این بود که ما مهمان بودیم، امام به خاطر احترام میهمان نشستند و این مساله برای من خیلی ارزشمند بود."

همسر شهید رجایی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، درباره ابعاد سیاسی، اجتماعی و انقلابی شخصیت مرحوم حاج احمد آقا با بیان اینکه وی را دورادور و در حد عموم مردم می شناسد، گفت: ایشان را شخصیتی متواضع و آگاه شناخته‌ام.

وی با اشاره به آگاهی مرحوم حاج احمد آقا از زمانه و امور سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، عنوان کرد: یادگار حضرت امام، کاملا تابع رفتار، گفته ها و ایده های حضرت امام (س) بودند و در واقع خود ایشان نیز دیدگاهها و ایده های امام را داشتند که اینطور توانسته بودند، تابع امام باشند.

وی با بیان اینکه تابعیت مرحوم حاج احمد آقا از حضرت امام خمینی(س) از روحیه بلند و متواضعانه ایشان سر چشمه می گرفت، عنوان کرد: این مهم تا آنجا راه را برای حضرت امام باز گذاشته بودند که حتی در مورد برخی مسائل مهم برای ایشان تصمیم بگیرند.

صدیقی با ذکر مصداقی در این باره به نامه بنی صدر به حضرت امام مبنی بر پیشنهاد نخست وزیری حاج احمد آقا اشاره و تصریح کرد: با توجه به آگاهی امام از نیات احتمالی بنی صدر و همچنین اینکه مردم از روی کار آمدن هزار فامیل رنج می‌برده‌اند و انتظار ندارند که مسئولین به خاطر اختیاراتی که دارند بستگان خود را وارد عرصه کنند و برای حفظ اسلام و مردم به گونه ایی رفتار کرده بودند که نزدیکان ایشان وارد این عرصه ها نمی‌شدند.

وی افزود: امام تاکید داشتند که مرحوم حاج احمد آقا به فعالیتهای اجرایی و داشتن سمت‌هایی در نظام ورود پیدا نکنند که البته این مهم را خود ایشان هم درک کرده بودند و وارد این عرصه ها نمی شدند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر امام، دیگرانی همچون شهید رجایی نیز به گونه ایی رفتار می کردند که اصلا نزدیکانشان نمی‌توانستند درخواستی از ایشان داشته باشند و در واقع این مهم برای امروز نیز اهمیت دارد و این روش حضرت امام برای این بود که همه این رویه را ادامه دهند.

همسر شهید رجایی ادامه داد: نامه ایی از سوی بنی صدر به حضرت امام خمینی(س) مبنی بر پیشنهاد نخست وزیری مرحوم حاج احمد آقا نوشته شد و امام نیز با توجه به اینکه نامه به خود ایشان نوشته شده بود و در عین حال می دانستند که این پیشنهاد، نقشه ایی برای پیشبرد اهداف بنی صدر است، خودشان جواب دادند و نوشتند که احمد وارد کارهای سیاسی نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: در حقیقت علاوه بر اینکه امام اعتقاد داشتند که در آن مقطع، نزدیکانشان نباید به دلیل آثار سو و پیامدهای که حضور آنها در موقعیت‌های سیاسی دارد، وارد این عرصه ها شوند، در این مورد خاص به نقشه بنی صدر نیز پی برده بودند و خودشان عکس العمل نشان دادند چرا که می دانستند که بنی صدر می خواهد با نگاهی ابزاری از این موقعیت به نفع اهداف خود بهره گیرد.

وی افزود: البته به نظر من، امام تا این اندازه در کارها و تصمیم گیری های مرحوم حاج احمد آقا دخالتی نمی کردند و در واقع اگر نامه برای مرحوم حاج احمد آقا نوشته شده بود، امام دخالتی نمی کردند چرا که حضرت امام(س) فقط در مسائل مهمی که لازم می شد، وارد می شدند.

صدیقی در ادامه با تاکید بر شخصیت ثبات یافته مرحوم حاج احمد آقا عنوان کرد: مهم این جاست که اینگونه تصمیماتی که از سوی امام اعمال می شد هیچ گونه اثرات سو روحی - روانی بر مرحوم حاج احمد آقا نداشتند که این مهم نشان از شخصیت ثبات یافته یادگار امام داشت، شخصیتی که از نظر اعتقادی و روحی بسیار تثبیت شده بود چرا که این موارد از این منظر که چرا پدر برای من تصمیم می گیرد، احساس بدی در ایشان ایجاد نمی کرد.

وی افزود: میزان ثبات روحی و اعتقادی شخصیت ایشان برای من بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به موضع گیری های حضرت امام در راستای حفظ وحدت جامعه و درک کامل ابعاد این نوع رویکرد امام از سوی مرحوم حاج احمد آقا، گفت: امام خمینی در عین اینکه گروههای متحجر و متنسک را به گونه ایی زیر سوال میبردند که حتی مردم مصداقهای آنها را نیز در جامعه پیدا می کردند ولی برای حفظ وحدت که اساس حفظ نظام بود، از تندروی‌ها علیه آنها جلوگیری می کردند و حتی برای حفظ موقعیت آنها، موضع گیری های خود و جامعه را هم برای حفظ این وحدت تعدیل می کردند و در عین حال خودشان نیز طوری عمل می کردند که رفتار تندرو ها تعدیل شود.

همسر شهید رجایی با بیان اینکه یادگار امام نیز پس از رحلت امام به خوبی این مساله را درک کرده بودند، گفت: در واقع مرحوم حاج احمد آقا با درک کامل ابعاد این نوع رویکرد امام، همین رویه و تفکر را ادامه دادند و برای حفظ نظام و بر اساس درک موقعیت سیاسی موجود، موضع گیریهایی کردند که در برخی موارد حتی به ایشان فشار می آورد، چرا که کاملا احساس می شد که بر خلاف رفتار و عقایدشان و فقط بر اساس حفظ وحدت نظام، گفتار و رفتاری از خود نشان می دهند که در مواردی توام با درد و رنج بود و این مساله به خوبی احساس می شد.

رجایی خاطرنشان کرد: بهترین دلیل بر این تحلیل، موضع گیری های شفاف ایشان در اواخر عمر بود که در پی ایجاد تغییراتی در جامعه، بر خود لازم دیدند که موضع شفاف خود را نشان دهند.

وی تاکید کرد: در حقیقت مرحوم حاج احمد آقا در اواخر عمر بر اساس عنصر زمان عمل کردند و این رفتار و موضع گیری ها، نشان می داد که از چه تفکر و جریانی پیروی می کنند.

وی با تایید این مساله که کلیه ابعاد شخصیتی مرحوم حاج احمد آقا تحت تاثیر حضرت امام بوده است، عنوان کرد: بر همین اساس بود که ایشان لازم دیدند تا موضع گیری های خود را آشکار کنند که این مهم نشان دهنده درک بالا و صحیح ایشان از موقعیت جامعه بود.

عاتقه صدیقی همچنین با اشاره به گستره اعتماد حضرت امام به مرحوم حاج احمد آقا ومیزان امانتداری ایشان به گفته های امام، گفت: این مساله تا حدی بود که پس از رحلت ایشان، حسرت از دست دادن ایشان و اینکه چیزهایی را با خود برد که کمتر در جایی نوشته، ضبط یا مکتوب شده است، برای همیشه باقی ماند.

به گفته وی، مرحوم حاج احمد آقا در این سالها با حضور همیشگی خود در دفتر امام، صادقانه به امام و نظام خدمت کردند.

همسر شهید رجایی در خاتمه با بیان اینکه مرحوم حاج احمد آقا عین جمله های امام را بدون کم و زیاد منتقل می کردند، گفت: نوع رفتار مرحوم حاج احمد آقا به گونه ایی بود که علیرغم ایجاد شبهاتی درباره ایفای نقش ایشان از سوی برخی ها، خوشبختانه امکان هیچ گونه سو استفاده ایی در این زمینه ایجاد نشد.

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.