life

واکنش یک شامپانزه به هنگام مشاهده چگونگی کشته شدن یک نوزاد شامپانزه نشان از وجود هنجار های اجتماعی و اخلاقی انسانی در این حیوان دارد.

به گزارش جی پلاس، نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد که شامپانزه ها هم همچون انسان ها به تناسب رفتاری به ویژه در قبال کودکان دقت می کنند. این حیوان پستاندار همچنین تنها زمانی واکنش نشان می دهد که یکی از اعضای گروه خودش صدمه ببیند. محققان برای این کار از دو گروه شامپانزه که در دو باغ وحش جداگانه در کشور سوئیس زندگی می کنند فیلم گرفتند. ابن فیلم ها زمانی از حیوانات مذکور تهیه شد که کلیپ هایی برای آنها به نمایش در می آمد. در این کلیپ ها اقدامات شامپانزه های دیگری که نمی شناختند برای آنها به تصویر گذاشته شد. برای مثال رفتار عادی شامپانزه ها و راه رفتن آنها، کشته شدن یک نوزاد شامپانزه توسط یک شامپانزه دیگر و همچنین کشته شدن یک نوزاد میمون توسط یک شامپانزه. سپس فیلم های گرفته شده از عکس العمل شامپانزه های در قفس به این ویدئو ها و به ویژه توجه آنها به فیلم های پخش شده یا متاثر شدن آنها بررسی شد. در نهایت این نتیجه به دست آمد که شامپانزه های مورد بررسی وقتی نوزادان شامپانزه نمایش داده می شوند بیشتر به کلیپ ها توجه می کنند. البته آنها به سر و صدای نوزادان پاسخ نمی دادند بلکه تنها به صحنه ها توجه می کردند. به این ترتیب آنها می توانند خشونت شدید و خشونت عادی در قبال نوزاد های خود را تشخیص دهند. با این وجود واکنش کمی در میان شامپانزه ها به هنگام مشاهده فیلم کشته شدن نوزادان شامپانزه مشاهده شد. پس شامپانزه ها هنجار های گروه خود و دیگر گروه های ناشناس را تشخیص می دهند اما تنها زمانی واکنش احساسی نشان می دهند که مشکلی برای یکی از خود آنها پدید آید. برگرفته از sciencedaily

کدخبر: 384401
ارسال نظر

موضوعات داغ