life

دبیر شانزدهمین جشنواره خوارزمی:

توجه به فناوری های نوین و ایجاد ارزش افزوده، تجاری سازی و کاربردی سازی در راستای اقتصاد مقاومتی از اهداف کنونی جشنواره خوارزمی است. به گزارش خبرنگار جی پلاس، دکتر اللهیاری در ادامه این همایش به ارائه گزارشی از شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی پرداخت و گفت: شناسایی به دانشمندان و پژوهشگران در ایجاد بسترهای مناسب پژوهشی کمک می کند. ترویج فرهنگ کارآفرینی و دانش بنیان، ایجاد زمینه های لازم برای بروز خلاقیت های نوجوانان و بروز خلاقیت های مادی و معنوی از دانش پژوهشان که حق صاحب طرح ها است از وظایف این سازمان به حساب می آید. وی افزود: توجه به فناوری های نوین و ایجاد ارزش افزوده و تجاری سازی و کاربردی سازی در راستای اقتصاد مقاومتی از دیگر اهداف کنونی جشنواره خوارزمی است. دکتر اللهیاری در همین رابطه اظهار داشت: دبیرخانه در بخش دانش پژوهان پس از اعلام فراخوان در خرداد ماه در ۱۴ گروه، طرح های پژوهشی را از صاحبان طرح ها دریافت کرد. ۲۵ استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی و پژوهشگران به بررسی طرح ها پرداختند و در نهایت به ۳۴ طرح برای ارائه به هیئت داوران انتخاب شدند که طی جلسات متعدد در نهایت ۱۷ طرح را به عنوان طرح برگزیده انتخاب می کند. دبیر شانزدهمین جشنواره خوارزمی افزود: فرآیند طرح دانش آموزی نیز با اعلام فراخوان از دانش آموزان دبیرستان ها و هنرستان ها آغاز شد که بیش از ۲ هزار طرح از سراسر کشور ارسال شد و در مرحله نهایی ۳۳ طرح به عنوان طرح برگزیده جشنواره جوان خوارزمی اعلام شد.

کدخبر: 378812
ارسال نظر

موضوعات داغ