art

بدنبال اعتراضات شدید نهادهای بشری علیه نمایشگاه "اگزیبیت بی" که در آن در ظاهر تلاش می شد، رویکردهای استعماری را در کشورهای جهان سوم توسط استعمارگران غربی نشان دهد، مقامات برگزارکننده تصمیم گرفتند این نمایشگاه را زودتر از تاریخ تعیین شده تعطیل کنند. به گزارش جی پلاس، دراین نمایشگاه، در اتاقک هایی افرادی را به عنوان نمادین قرار می دادند که نشان دهد چگونه تحت استعمار قرار داشتند. به عنوان مثال در یکی از اتاقک ها ، زن سیاهپوست در حالیکه وسائل نظافتی از جمله سطل آب و "تی" در کنارش است ساعت ها روی صندلی نشسته و در معرض دید مردم قرار می گیرد که این رویکرد مورد اعتراض نهادهای بشر دوستانه در پاریس قرار گرفت. منتقدان این اقدام برگزار کننده را برگزاری "باغ وحش انسانی" نام گذاشتند و خواستار تعطیلی هر چه زودتر آن شدند. مرکز فرهنگی شهر پاریس اعلام کرد که این نمایشگاه تعطیل می شود. منبع: خبر آنلاین

کدخبر: 514809
ارسال نظر

موضوعات داغ