زن مربى جامعه است، از دامن زن انسان ها پیدا مى‏شوند. مرحله اولِ مرد و زن صحیح، از دامن زن است. مربى انسان ها زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست مى‏کند؛ و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد مى‏کند. مبدأ همه سعادت ها از دامن زن بلند مى‏شود. زن مبدأ همه سعادت ها باید باشد.

انتخاب سالروز تولد بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان روزی برای بزرگداشت مقام زن و روز مادر از سوی رهبر کبیر انقلاب از دیگر میراث های ماندگار پیر جماران است. خالی از لطف نخواهد بود که در چنین روزی به بخشی از بیانات حضرت امام خمینی (س) درباره مقام والای زن و منزلت دردانه نبی حضرت زهرای مرضیه(س) اشاره شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حضرت امام در اردیبهشت ماه سال 58 در یک پیام تلویزیونی به تشریح مقام و منزلت حقیقى زن پرداخته و در بیاناتی عنوان کردند:
«بسم اللَّه الرحمن الرحیم.
فاطمه زهرا (س)، تمام نسخه انسانیت
فردا روز تولد صدیقه طاهره، فاطمه زهرا- سلام اللَّه علیها- است؛ روز زن است. تمام ابعادى که براى زن متصور است و براى یک انسان متصور است در فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها- جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولى نبوده است؛ یک زن روحانى، یک زن ملکوتى، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. او زن معمولى نیست؛ او موجود ملکوتى است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجود الهى جبروتى در صورت یک زن ظاهر شده است. پس، فردا روز زن است. تمام هویتهاى کمالى که در انسان متصور است و در زن تصور دارد- تمام- در این زن است. و فردا همچو زنى متولد مى‏شود؛ زنى که تمام خاصه‏هاى انبیا در اوست. زنى که اگر مرد بود، نبى بود؛ زنى که اگر مرد بود، به جاى رسول اللَّه بود. پس، فردا روز زن است؛ تمام حیثیت زن و تمام شخصیت زن فردا موجود شد. معنویات، جلوه‏هاى ملکوتى، جلوه‏هاى الهى، جلوه‏هاى جبروتى، جلوه‏هاى مُلکى و ناسوتى- همه- در این موجود مجتمع است. انسانى است به تمام معنا انسان؛ زنى است به تمام معنا زن. از براى زن ابعاد مختلفه است؛ چنانچه براى مرد، و براى انسان. این صورت طبیعى نازلترین مرتبه انسان است و نازلترین مرتبه زن است و نازلترین مرتبه مرد است؛ لکن از همین مرتبه نازل، حرکت به سوى کمال است. انسان، موجود متحرک است؛ از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب، تا فنا در الوهیت. براى صدیقه طاهره این مسائل، این معانى حاصل است. از مرتبه طبیعت شروع کرده است، حرکت کرده است؛ حرکت معنوى؛ با قدرت الهى، با دست غیبى، با تربیت رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- مراحل را طى کرده است تا رسیده است به مرتبه‏اى که دست همه از او کوتاه است. پس، فردا تمام جلوه زن تحقق پیدا کرده است؛ و زن به تمام معنا متحقق است. فردا روز زن است ..
دو مرحله تاریخى مظلومیت زن
مع الأسف زن در دو مرحله مظلوم بوده است؛ یکى در جاهلیت. در جاهلیت، زن مظلوم بود، و اسلام منت گذاشت بر انسان، زن را از آن مظلومیتى که در جاهلیت داشت بیرون کشید. مرحله جاهلیت مرحله‏اى بود که زن را مثل حیوانات- بلکه پایینتر از او [مى شمردند]. زن در جاهلیت مظلوم بود. اسلام زن را از آن لجنزار جاهلیت بیرون کشید. در یک موقع دیگر، در ایران ما، زن مظلوم شد؛ و آن دوره شاه سابق بود و شاه لاحق؛ به اسم اینکه زن را مى‏خواهند آزاد کنند ظلم کردند به زن، ظلمها کردند به زن؛ زن را از آن مقام شرافت و عزت که داشت پایین کشیدند. زن را از آن مقام معنویت که داشت شى ء کردند ، به اسم آزادى آزاد زنان و آزاد مردان. آزادى را از زن و مرد سلب کردند. زنها و جوانان ما را فاسد الاخلاق کردند. شاه براى زن این خاصیت را قائل بود که شاه مى‏گفت زن باید «فریبا» باشد! البته با آن نظر حیوانى که او داشت؛ با آن نظر جسمانى، مادى، حیوانىِ پست که او داشت، زن را نظر مى‏کرد. باید «فریبا» باشد! از مقام انسانیت، زن را فرو کشید به مرتبه یک حیوان؛ به اسم اینکه براى زن مى‏خواهد مقام درست کند زن را از مقام خودش پایین آورد. زن را مثل یک عروسک درست کرد؛ در صورتى که زن انسان است؛ آن هم یک انسان بزرگ.
سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است
زن مربى جامعه است، از دامن زن انسانها پیدا مى‏شوند. مرحله اولِ مرد و زن صحیح، از دامن زن است. مربى انسانها زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست مى‏کند؛ و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد مى‏کند. مبدأ همه سعادتها از دامن زن بلند مى‏شود. زن مبدأ همه سعادتها باید باشد. و مع الأسف زن را به صورت یک لعبه در آوردند این پدر و پسر؛ و خصوصاً این پسر. آنقدر جنایات که به زن کردند به مردان نکردند ..
زنان و تربیت اسلامى
زن مبدأ همه خیرات است
زن مبدأ همه خیرات است. شما دیدید، ما دیدیم، که زن در این نهضت چه کرد. تاریخ دیده است که چه زنهایى در دنیا بوده است، و زن چیست. تاریخ دور است؛ ما خود دیدیم که چه زنهایى تربیت کرده است اسلام، چه زنهایى در این عصر اخیر قیام کردند. و آنها که قیام کرده‏اند همین زنهاى محجوبه جنوب شهر و قم و سایر بلاد اسلامى بود. آنها که به تربیت آریامهرى تربیت شدند ابدا در این امور دخالت نداشتند. آنها تربیتهاى فاسد شده بودند؛ از تربیتهاى اسلامى آنها را دور نگه داشتند. اینهایى که تربیت اسلامى داشتند خون دادند، کشته دادند، به خیابانها ریختند، نهضت را پیروز کردند. ما نهضت خودمان را مرهون زنها مى‏دانیم. مردها به تَبَع زنها در خیابانها مى‏ریختند. تشویق مى کردند زنها مردان را. خودشان در صفهاى جلو بودند. زن یک همچو موجودى است که مى‏تواند یک قدرت شیطانى را بشکند. این زن را در این دوره رضاخان و محمدرضا خان منحط کردند از مقام خودش. مرد را هم منحط کردند. جوانها را هم منحط کردند. مراکز فحشا الى‏ ماشاء اللَّه براى جوانهاى ما درست کردند به اسم «آزادى»، به اسم «پیشرفت»، به اسم «تمدن»! جوانهاى ما را به فحشا کشیدند. به اسم آزادى، همه آزادیها را از ماها سلب کردند. آنهایى که زمان رضاخان را درک کرده‏اند مى‏دانند چه مى‏گویم. آنها دیدند که چه کردند با ما، و چه کردند با زنهاى محترم ما. آنها که زمان محمدرضا را درک کردند، آنها هم مى‏بینند. با اسمهاى فریبنده، با الفاظ بزک کرده مملکت ما را رو به خرابى بردند. بالاتر از همه جوانهاى ما را فاسد کردند. نیروى انسانى ما را به عقب نشاندند. زن در زمان محمدرضا و رضا پهلوى عنصر مظلومى بود، و خودش نمى‏داند. آنقدر که ظلم در این دو زمان شد در زمان جاهلیت معلوم نیست شده باشد. آنقدر که انحطاط براى زنها در این قرن شد معلوم نیست که در قرن جاهلیت شده باشد. در هر دو قرن مظلوم بوده‏اند زنها؛ آن وقت اسلام آنها را از اسارت بیرون آورد، و در این زمان هم امیدوارم که اسلام باز دست آنها را بگیرد و از غرقاب ذلتها و مظلومیتها نجات بدهد.
اى زنهاى محترم بیدار بشوید! توجه کنید! بازى نخورید! گول این شیاطین که مى خواهند شما را به میدان بکشند، گول اینها را نخورید؛ اینها فریبنده‏اند. اینها دنبال «فریبا» هستند؛ مثل شاه ملعون. به اسلام پناه بیاورید. اسلام براى شما سعادت ایجاد مى کند.
فردا روز زن است. روز زنى است که عالم به او افتخار دارد؛ روز زنى است که دخترش در مقابل حکومتهاى جبار ایستاد و آن خطبه را خواند و آن حرفها را زد که همه مى‏دانید؛ زنى که در مقابل یک جبارى ایستاد- که اگر مردها نفس مى‏کشیدند همه را مى کشتند- و نترسید و ایستاد و محکوم کرد حکومت را، یزید را محکوم کرد. به یزید فرمود تو قابل آدم نیستى، تو انسان نیستى. زن یک همچو مقامى باید داشته باشد. زنهاى عصر ما بحمداللَّه شبیه به همانها هستند. ایستادند در مقابل جبار با مشت گره کرده؛ بچه‏ها در آغوششان، و به نهضت کمک کردند. خداوند ما را از شرّ شیاطین نجات بدهد. خداوند جوانان ما را از شرّ این شیاطین انسى نجات بدهد. خداوند بانوان ما را، دوشیزگان ما را از شرّ اینها نجات بدهد. سلام بر همه شنوندگان »
منبع: صحیفه امام، ج‏7، ص: 337
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.