life

درقسمت پایانی سریال تلویزیونی "پریا" به مخاطب شوک وارد می شود و او با عبارت "۷ ماه بعد" وارد بهشت سریال می شود. جی پلاس - بهاره کنجکاوفرد: درشرایطی که تولیدات تلویزیون بنا به دلایل مختلف کاهش پیدا کرده، اگر سریالی با استقبال خوب ازجانب مخاطبان رو به رومی شود باید فاکتورهای موجود در خود را به حدی برساند که روند جذب مخاطب همچنان ادامه داشته باشد. سریال "پریا" یکی از سریال هایی بود که با موضوع جدید در حوزه پرداختن به بیماری ایدز و ایجاد کشش داستانی در روند سریال، تا حدی توانست مخاطب را تا قسمت های پایانی نگه دارد اما نکته قابل توجه این است که بیننده در قسمت پایانی ناگهان با یک شوک رو به رو می شود و آن خواندن عبارت" ۷ ماه بعد" است. در"۷ ماه بعد" از شرایط فعلی در سریال "پریا" کلی اتفاق خوب افتاده که یکی از آن ها بهبود سریع "حبیب" و کسب دوباره توان او در فعالیت های حرکتی است. در این دوره رنگارنگ از سریال شبانه شبکه سه سیما، مخاطب احساس می کند بسیاری از موارد را ندیده و در واقع با موضوع "حذف" رو به رو شده است. همچنین از جمله مواردی که در ذهن مخاطب به درستی باور نمی پذیرد، حضور پریا و کیوان در منزل همسر قبلی پریا و به دنیا آمدن فرزند آن ها در منزل حبیب است و موضوع چندان منطبق بر واقعیت نیست. به هر حال "پریا" هم مانند سایر سریال ها ممکن است ضعف هایی داشته باشد که نمی توان همه آن ها را به گردن نویسنده و فیلمساز انداخت چرا که آنها سعی کرده اند با انتخاب درست بازیگران، اثری خوب بسازند که پرداخت به موضوع نسبتا قابل قبولی با توجه به سفارشی بودن کار، صورت گرفته بود.

کدخبر: 549092
ارسال نظر

موضوعات داغ