اطلاعیه شماره 2 روابط عمومی ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی(س)؛