اخبار مرتبط

رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: ارزش آفرینی، جامعه پذیری کیفی و تربیت شهروند خوب رسالت اجتماعی دانشگاههای نسل چهارم است .

به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی، امین رستم زاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان در نشست صمیمی با اعضای کانونهای سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی،   رسالت و مسئولیت اجتماعی دانشگاه های نسل چهارم در مقطع کنونی را ارزش آفرینی، جامعه پذیری و تربیت شهروند خوب عنوان و خاطرنشان کرد: در جامعه امروز لزوم توجه بر رسالت اجتماعی دانشگاه ها بیشتر از رسالت های آموزشی و پژوهشی آن ها حس می شود و امروز ارزش آفرینی دانشگاه در همه حوزه ها مستلزم اعمال پیوست فرهنگی و اجتماعی برای همه اسناد توسعه داشگاه ها است و اگر این مهم لحاظ شود سایر رسالتهای آموزشی پژوهشی ثروت آفرینی راندمان آفرینی و رفاه آفرینی دانشگاهها برای مردم و حوزه های دیگر جامعه هر چه کیفی تر محقق می شود .

وی با اشاره به اینکه وسعت موضوعات فعالیت جنبش دانشجویی محدود و محصور بر کلیشه ها نبوده خاطر نشان کرد:  جنبش دانشجویی باید محرک و بستر  ساز دانشگاهها برای حرکت دانشگاههای نسل اولیه  به نسل های چهارم و جدیدتر باشد

وی با تاکید بر لزوم کیفی سازی فعالیت های دانشگاه ها گفت: توسعه کشور در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیازمند کیفی سازی دانشگاه ها و همگام سازی با دانشگاه های نسل چهارم دنیا است و دانشگاه ها می توانند با محیا سازی محیطی مستعدتر، اندیشه دانشجو را صیقل و غنی تر سازند .

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ۱۶ آذر را روز تجلی بصیرت دانشجویان در مقابل کودتای سیاه آمریکایی توصیف و تصریح کرد: خون دانشجویان شهید ۱۶ آذر نشان داد که دانشجویان مسلمان ایران اسلامی برابر استعمار و استبداد ایستاده اند و آزادی خواهانه ابدالتحصیل الگویی برای دانشجویان نسل های دیگر به عنوان مظهر مبارزه با استکبار ، زشتی ها و چالش های سخت جامعه خواهند بود .

رستم زاده دانشگاه را محیط عدالت خواهی و آرمان گرایی قشر جوان و قوای محرکه و پویایی جامعه در حرکت به سمت قله های پیشرفت و توسعه دانست و اظهار کرد: مطالبه گری، پرسشگری و نقد منصفانه با روح دانشجو عجین شده است و باید با فراهم سازی بستر آزاداندیشی در دانشگاه ها نسبت به بصیرت افزایی جوانان بر پایه اندیشه های انقلاب و آرمان های امام راحل اقدام کرد .

رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی تقویت خودباوری، جهاد علمی و داشتن بصیرت سیاسی را از مهم ترین وظایف جنبش های دانشجویی در مقطع کنونی برشمرد و افزود: امروز محیط دانشگاه و دانشجویان مهم ترین هدف جنگ نرم دشمنان نظام اسلامی هستند تا پایه های ترقی کشور را از این طریق سست کنند و جنبش های دانشجویی در عین حالی که باید سرآمدان علمی جامعه باشد باید با پیروی از اندیشه سیاسی امام(ره) و منویات مقام معظم رهبری و با بصیرت مثال زدنی خود همچون جوانان انقلاب خط بطلانی بر اندیشه های واهی دشمنان این آب و خاک بکشند .

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان گفت: رسالت جنبش دانشجویی به شکلی است که از اظهار و ابزار حق و ابطال باطل دریغ نکرده و آنچه برای تعالی مردم ضروری است بدان اعتقاد داشته و پرداخت کیفی بدان می کند .

عضو سابق شورای مرکزی سازمان دانشجویان کشورگفت:بایدعمق قدرت تحلیلی دانشجو کیفی تر شودو از تحلیل صورت موضوعات به سیرت آنها برسد چرا که وقوف در مرحله اول و تصمیم گیری بر اساس آن او را از پرداخت جوهری به موضوعات دور می کند .

وی گفت:علم و فناوری ابزاری برای رسیدن به اهداف عالیه جوهری انسان است و شور و شوق جوانی به همراه آرمانگرایی دانشجو وی را در مسیر جهاد برای تعالی جامعه پایا و مانا نگه می دارد اما مولفه هایی سبب رخوت این تعالی خواهی در مسیر دانشجو می شودکه باید با آسیب شناسی علمی سبب زدودن اندیشه ای و عملی مسیر از این آفت ها شد .

وی با اشاره به اینکه  زاییده جنبش دانشجویی باید منجر به بستر سازی برای تربیت راهوران مدیران و راهبران اندیشه ای مهندسی توسعه بومی کشور باشد افزود: فهم جنبش دانشجویی از چالش های پیش روی پیشرفت جامعه باید عقلانی ، خلاقانه علمی تر ،واقع بینانه تر عمیق تر ومتفاوت تر از سایرین باشد .

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: جنبش های دانشجویی باید برای الگو و مدل مدیریت چالش ها و تنگناهای جامعه نسخه علمی و عملی بومی داشته باشد چرا که پتانسیل بی بدیل دانشگاهها متشکل از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در هیچ محیط جامعه وجود ندارد .

وی ادامه داد: بستر سازی برای استفاده عملی از پتانسیل فکری و راهبری اعضای هیات علمی و اساتید و پژوهشگران هر دانشگاه در راستای حل چالش ها بومی و ملی و خلق راهبرد های مدیریتی و توسعه کشور از موضوعات مغفول جنبش دانشجویی در دانشگاه ها است که باید جنبش دانشجویی با برنامه ها و مدل عملیاتی تر نسبت به فعال سازی و بهره برداری از این پتانسیل بی بدیل اندیشه ای محیط دانشگاهها و استخراج نسخه های علمی عملی اساتید و اعضای هیات علمی برنامه ریزی جدی تر و عملیاتی تر داشته باشد و برای حل چالش های جامعه و رفاه آفرینی مردم و تعالی مدیریتی و توسعه کشور و ارتقاء بهره وری و راندمان اقتصاد، صنعت، کشاورزی و حوزه های مختلف جامعه پلان و راهبرد و راهکار عملی بر اساس آن طراحی تدوین و ارایه نماید .

رستم زاده ادامه داد: جنبش دانشجویی نباید دل به آرمان های غیر واقعی داده و اهداف موسمی و سراب مآبانه افکار آنان را سیراب کند .

وی با تشریح نظریه‌های مطروحه در خصوص جنبش دانشجویی گفت: نظریه های کارکردگرایانه، انقلابی، هابرماس و نظریه جنبش های جدید اجتماعی و فرهنگ سیاسی و... با آرمانها و سر مشق های مختلف ارایه گردیده است اما باید برای هر جامعه مطابق با زیست بوم توسعه آن کشور مدل و نظریه ای بومی در موضوعات مختلف خلق و ارائه و آسیب شناسی گردد تا موثر واقع شود .

وی با اشاره به اینکه امروزه فضای ذهنی دانشجویان شدیدا متاثر از فضای سایبری و مجازی است گفت: این فضا نیازمند خوراک های جذاب ، منحصر بفردتر، پیچیده تر و خاص تر است که متاسفانه یکی از رسالت های نوین اما مغفول جنبش دانشجویی قلمداد می شود .

رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: تاکید و تکیه بر هویت دینی و ارزشی نکته موفقیت و سعادت جنبش های دانشجویی است و باید بر این مبنا راهبرد کیفی داشته و برای دانشجویان و دانشگاه ها خلق ایده و رویداد فرهنگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی جذاب و بدیع داشته باشند .

وی گفت: سبک زندگی و فرهنگ آن باید یکی از دغدغه های جوهرین جنبش دانشجویی تلقی شود چرا که ضریب رشد یک جامعه رابطه معنا داری با سبک زندگی کیفی و هوشمند مردم کشور دارد که مقام معظم رهبری نیز بارها بر اهمیت آن تکیه و توصیه داشته‌اند و باید در زیر شاخه های متنوع و متعدد آن با واکاوی خلاقانه برنامه ریزی موثر شود .

وی استفاده از ظرفیت و تاثیر بی نهایت هنر و آثار هنری که شامل حوزه های مختلف زیباشناختی است را از دیگر زمینه های بکر و حوزه های فراموش شده کاری جنبش دانشجویی برای اثرگذاری فرهنگی در دانشجویان و دانشگاهها ذکر کرد .

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی تقویت روحیه کار مشارکت جمعی و تیمی و عمل به آن با نهادینه سازی اعتقادی عملی در اندیشه دانشجویان با بصیرت دهی تکنیک ها و راهبردهای آن را از دیگر رسالت های جنبش دانشجویی عنوان کرد و افزود: فکر آفرینی، نو آوری، کار آفرینی و ارزش آفرینی، اخلاق مداری، داوری عقلانی، فرهنگ مناظره توسعه مدار، قانون مداری شهروند مداری، بصیرت آفرینی از دیگر موضوعات و رسالت های کاری اصیل جنبش دانشجویی است .

وی گفت: چشم طمع بیگانگان خارج از کشور همیشه برای ابزار قرار دادن جنبش دانشجویی باز و فعال است و آنها برای این مهم برنامه ریزی خلاقانه هدفمند عملیاتی و غیر مستقیم و حرفه‌ای دارند .

رستم زاده  گفت: جنبش دانشجویی باید به شکل و کیفیتی بستر تفکر مدیریتی آموزشی در محیط دانشگاه خلق و یا حساسیت زایی نماید که راهبردهای آموزشی،پژوهشی و فرهنگی مدیریت دانشگاه ها بجای دانش آموخته تخصصی، کار آموخته علمی تخصصی تربیت کنند.

وی ادامه داد:پرداخت خلاقانه فرهنگ قرآنی در رویدادهای دانشجویی یکی از نکات مغفول برنامه های فرهنگی دانشگاههاست که باید جنبش دانشجویی در این زمینه ورود جدی تری داشته باشد.

وی گفت:تقویت نگاه بین رشته ای امروزه موضوعی مهم در مباحث توسعه علمی دانشگاهها و کشور های توسعه یافته جهان به شمار میآید که باید فرهنگ علمی دانشگاهی با اتخاذ تدابیر علمی آموزشی پژوهشی و خصوصا فرهنگی به سمتی پیش روند که فی ما بین رشته های مختلف تحقیقات و مقالات و پروژه های مشترک تعریف شده و برای تعالی کشور به دست مدیران و بخش صنعت برسد .

این مدرس حقوق دانشگاه ادامه داد: بعنوان نمونه مصداقی محیط حقوقی کسب و کارها و یا محیط حقوقی  اقتصاد و بازاریابی و سایر علوم مختلف کاربردی موضوعی بکر و مغفول است که در کشورهای خارجی تالیف کتب و مقالات بسیاری در این زمینه وجود دارد اما در کشور به آن پرداخت جدی و علمی نشده است و جای کار بسیار در تمامی علوم دارد که باید آهنگ تغیر نگاه و نگرش کاربردی و فرهنگ علمی در مقالات و کتب و مطالعات بر این نوع نگاه بین رشته ای سریعا آغاز شود چون برای ارتقاء و رشد حوزه های مختلف جامعه بسیار حیاتی اما متاسفانه گمنام و مغفول است .

در ادامه جلسه بصورت پرسش و پاسخ و ارایه راهکارهای چگونگی طراحی رویدادهای خلاقانه دانشجویی به اتمام رسید .


انتهای پیام انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.