life

در گفتگو با جی پلاس مطرح شد؛

ایران مقصد 3 میلیون گردشگر مذهبی است که بیشترین آنها شیعه هستند و این درحالی است که هنوز از بخش اعظم ظرفیت های موجود…