tech

گزارش جی پلاس از نتیجه عجیب یک تحقیق!

نتیجه عجیب یک تحقیق نشان می دهد احتمال خطر مرگ در میان مردان دریافت کننده خون از زنانی که قبلا باردار بوده اند، یک و…