tech

گزارش جی پلاس از تصویر ناسا؛

ناسا تصویر بسیار زیبایی از سطح مریخ که از دور بسیار شبیه بعضی سواحل زمین است را به تازگی منتشر کرد.