life

بلایی که موبایل بر سر رشد مغز کودک و نوجوانان می آورد؟!

خبر تولید رباتی به نام «زنبو» برای سرگرم کردن کودکان و نگهداری از سالمندان همین چند روز پیش منتشر شد. در خبر توضیح…