life

از سال ۶۵ تا ۶۷، ۳۰۰ تومان عیدی گرفتیم ولی سال ۶۸، آقا هزار تومان عیدی داد.

کدخبر: 472711

جی پلاس ـ منصوره جاسبی: نوروز سال ۶۸ بود و منزل آقا خیلی شلوغ. همه برای بازدید و تبریک می آمدند و می رفتند. من، یاسر[۱] و محمدتقی[۲] رفتیم منزل دایی و مشغول بازی بودیم که یکدفعه سید حسن از در وارد شد و گفت: بچه ها عیدی گرفتید؟ گفتیم: نه. گفت پس زود بروید که آقا شماها را صدا کرده است. دویدیم و خودمان را به اتاق آقا رساندیم و یکی یکی ما را صدا کردند و گفتند: جلو بیا. همیشه رسمشان این بود که ما را در بغل خود می نشاندند و دستی بر سر و رویمان می کشیدند و بعد عیدی را می دادند. آن سال ما هزار تومان از امام عیدی گرفتیم و بسیار خوشحال اما از سال های ۶۵ تا ۶۷ هر سال ۳۰۰ تومان می گرفتیم.[۳]

  1. سید یاسر خمینی، ‌نوه امام خمینی (س).
  2. محمدتقی اشراقی، نوه امام خمینی (س).
  3. به نقل از مرتضی اشراقی، نوه امام خمینی (س).
کدخبر: 472711
ارسال نظر