life

گزارش جی پلاس؛

یک شرکت شکلات سازی می گوید که آنها چهارمین نوع شکلات را بعد از شکلات سفید، دارک و شیری در طول 80 سال گذشته به وجود آو…