tech

جی پلاس/ برای اولین بار در دنیا

چراغهای راهنمایی مجهز به هوش مصنوعی(IA) می توانند راه حل مناسبی برای پایان دادن به ترافیک سنگین خیابان ها باشند که…