tech

تیم نینجا از یک بازی دیگر با سبک خاص و ژاپنی اش رونمایی کرده است.