درماندگی آنجای خط زندگی است که نه راهی به پیش می‌ماند و نه راهی به پس. آنجا که گوشه‌ای از جان را کف دست بگیری و به حراج بگذاری، تا فقط ادامه دهی خطی که معلوم نیست به کجا می‌رسد. آنجایی که فروش تکه‌ای از جان آگهی شود بر در و دیوار کوچه و خیابان. درماندگی آنجاست که تکه‌ای از جان را هر چه بیشتر بخرند٬ بفروشی. و روزی اگر از کنار دیواری گذشتی و دیدی نوشته: «کلیه فروشی» بدان این آگهی تکه‌ای از جان کسی است، که درمانده بود...

1411882957132_borna ghasemi-21.jpg
1411882959925_borna ghasemi-22.jpg
1411882964745_borna ghasemi-25.jpg
1411882782693_borna ghasemi-10.jpg
1411882785657_borna ghasemi-11.jpg
1411882790539_borna ghasemi-12.jpg
1411882793379_borna ghasemi-13.jpg
1411882798339_borna ghasemi-14.jpg
1411882801210_borna ghasemi-15.jpg
1411882769277_borna ghasemi-7.jpg
1411882773769_borna ghasemi-8.jpg
1411882778231_borna ghasemi-9.jpg
1411882742445_borna ghasemi-1.jpg
1411882746719_borna ghasemi-2.jpg
1411882751087_borna ghasemi-3.jpg
1411882755377_borna ghasemi-4.jpg
1411882764893_borna ghasemi-6.jpg
1411882804096_borna ghasemi-16.jpg
1411882808448_borna ghasemi-17.jpg
1411882811303_borna ghasemi-18.jpg
1411882814969_borna ghasemi-19.jpg
1411882818729_borna ghasemi-20.jpg
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.