jamee

واکنش رسانه های خارجی به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری

رسانه های خارجی از جمله روزنامه گاردین، حضور گسترده مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را پرشور و حامل پیام…